Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

11 mei 2019, 14:36Aangepast 25 juni 2019, 09:47

De POP3-regeling ‘Stallen voor de toekomst 2019’ biedt subsidiemogelijkheden voor duurzame stallen in Gelderland. Investeringen die bijdragen aan de vermindering van emissies, klimaatbestendigheid, grondstofbesparing, diergezondheid en dierenwelzijn, en biodiversiteit komen in aanmerking.

POP3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

De regeling valt onder de POP3-subsidieregeling ‘Fysieke investeringen’ en biedt subsidie voor bovenwettelijke investeringen bij nieuwbouw voor landbouwhuisdieren. Voorwaarde is dat de stal zo min mogelijk gebruikmaakt van fossiele brandstoffen, zo min mogelijk broeikasgassen uitstoot en zoveel mogelijk in eigen energie voorziet. Daarnaast moet de stal aan minimaal twee van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Stoot geen of zo min mogelijk ammoniak en fijnstof uit naar de directe omgeving van het landbouwbedrijf.
  • Levert een zo groot mogelijke bijdrage aan het sluiten van de mineralenkringloop.
  • Via afvoer en opwaardering van mest met zo min mogelijk verliezen en een zo groot mogelijk hergebruik ervan.
  • Is gebouwd met bouwmaterialen uit herwonnen grondstoffen.
  • Zorgt voor een verbetering van dierenwelzijn, diergezondheid en een vermindering van het risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier.
  • Levert een landschappelijke meerwaarde op.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 200.000 en een maximum van € 400.000. Het subsidiabele deel van de investering moet dus minimaal € 500.000 bedragen. Het subsidieplafond voor deze openstelling is € 2.430.000.

Waar moet ik rekening mee houden bij een aanvraag?

De POP3-regeling staat open van 3 juni 2019 tot en met 29 juli 2019. De regeling is een tender, aanvragen worden beoordeeld op basis van effect, haalbaarheid, mate van innovatie en efficiëntie. Het is hierbij belangrijk om aanvragen compleet in te dienen en zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de doelen en voorwaarden van de regeling.

POP3-subsidie aanvragen?

Wil jij weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf? Onze adviseurs Agrarisch hebben veel ervaring met het aanvragen van POP3-regelingen op gebied van innovatie en modernisering, waterbeheer en jonge boeren en helpen je graag de subsidiemogelijkheden in beeld te krijgen. Neem contact op met Wilco Ruitenberg of Marco Laarman via 038 – 853 13 85 of gebruik ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Marco

Ook interessant