Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

2 januari 2023, 16:15Aangepast 3 januari 2023, 14:05

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt ook in 2023 weer fiscaal voordeel voor de landbouw. De nieuwe Energielijst laat nieuwe en gewijzigde investeringen zien die in aanmerking komen. We zetten de belangrijkste subsidiemogelijkheden voor je op een rij.

Hoe ziet de Energie-investeringsaftrek in 2023 eruit?

De Energie-investeringsaftrek biedt ook in 2023 weer fiscaal voordeel voor energiebesparende investeringen en duurzame energie. Het aftrekpercentage blijft 45,5% over de investeringen uit de Energielijst 2023.

Om van de EIA gebruik te maken, moet de opdrachtverstrekking plaatsvinden in 2023. Een aanvraag indienen moet binnen drie maanden na opdracht.

Voor milieuvriendelijke investeringen is Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil van toepassing.

Nieuwe subsidiabele investeringen binnen de EIA 2023

Bij het doornemen van de lijst hebben we de nieuwe codes op een rij gezet:

 • Isolatie voor bestaande constructies is uitgebreid met een categorie voor isolatie van wanden.
 • De omschrijving droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen is op de Energielijst dermate aangescherpt, dat dit ook voor bloembollen de beste beschikbare droogtechniek is. Daarom komt deze techniek nu ook voor bloembollen in aanmerking.
 • De omschrijving ‘systeem voor ontvochtiging van tuinbouwkassen’ is uitgebreid met het ontvochtigen van de kas met behulp van een hygroscopische oplossing.
 • Glas voorzien van een lage emissie coating is een nieuwe techniek om het warmteverlies in tuinbouwkassen te beperken. Daarom is deze techniek toegevoegd aan de omschrijving kasdek of kasgevel.
 • Het maximum investeringsbedrag voor isolatie van gevels van bestaande tuinbouwkassen is opgehoogd naar € 30 per m2 te isoleren oppervlak. Dit om beter aan te sluiten bij de benodigde investering.

Wat zijn de wijzigingen binnen de Energielijst 2023?

Onderstaande codes zijn gewijzigd ten opzichte van 2022:

 • Bij een energiezuinige ventilator komt meet- en regeltechniek, inclusief sensoren, niet meer in aanmerking voor de EIA.
 • Om het energiegebruik van koelinstallaties verder te verbeteren is voor installaties met een koelvermogen ≥ 100 kW het toepassen van warmteterugwinning verplicht gesteld.
 • De accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit is aangepast om alleen systemen die een bijdrage leveren aan de energietransitie in aanmerking te laten komen.
 • Met ingang van 2023 vervalt de mogelijkheid om een beroep op de EIA te doen, als men gebruikmaakt van de EG-regeling.

Investeringen die vanaf 2023 zijn vervallen:

 • Ledverlichting.
 • Warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers.
 • Laaghangend verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen.
 • Direct gasgestookt stralingspaneel.
 • Vervanging van de klimaatcomputer komt daarom niet meer in aanmerking, de omschrijving energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen is hierop aangepast. Op het gebied van energie realiseert een nieuwe klimaatcomputer ten opzichte van de oude klimaatcomputer geen of nauwelijks nog een besparing.
 • In lijn met het beleid om de inzet van houtige biomassa voor laagwaardige energietoepassing af te bouwen, komen ketels gestookt met biomassa niet langer voor EIA in aanmerking.

De belangrijkste mogelijkheden van de EIA 2023 voor de landbouw:

 • Zonnepanelen met een vermogen van minimaal 15 kilowattpiek en kleinverbruikersaansluiting tot en met 3 x 80 ampère. Zonnepanelen op landbouwgrond of natuurgebieden komen niet in aanmerking.
 • Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit. Accu’s voor transportmiddelen zijn uitgesloten.
 • Energiezuinige ventilator.
 • Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie.
 • Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie.
 • Warmteterugwinning uit ventilatielucht.
 • Adiabatische luchtkoeling in stallen (nevelkoeling).
 • Hoogtemperatuur tapwaterboiler.
 • Energie-efficiënte melkkoeling (melkvoorkoeler in combinatie met warmteterugwinning).
 • Toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinningsinstallaties.
 • Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen (warmtepomp).
 • Warmtewerende coating op de buitenschil van koel- en vrieshuizen.
 • HR-elektromotor.
 • Bandenspanning regelsysteem.
 • Specifieke energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw.

EIA voor generieke energiebesparing

Energiebesparende investeringen in gebouwen, processen of transportmiddelen die niet specifiek op de lijst staan, maar voldoende energie besparen ten opzichte van de gangbare investering, kunnen generiek alsnog in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Voor 2023 moet met een berekening zowel de besparing als de terugverdientijd berekend worden. De terugverdientijd moet tussen de 5 en 15 jaar liggen (gebouwen 25 jaar).

De energieprijzen, zoals die worden toegepast bij de berekening van de terugverdientijden, zijn geactualiseerd. Ten opzichte van de EIA 2022 zijn de energieprijzen beduidend gestegen, wat van invloed is op wanneer een investering in aanmerking komt.

Energie-investeringsaftrek aanvragen in 2023?

Wil jij weten wat de wijzigingen voor jou betekenen of welke nieuwe mogelijkheden de Energielijst 2023 biedt? Neem contact op met onze subsidieadviseurs Agrarisch Martijn Drent, Marco Laarman of Wilco Ruitenberg. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Marco

Ook interessant