Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

18 december 2023, 16:39Aangepast 7 maart 2024, 12:23

Drentse bedrijven en instellingen kunnen gebruikmaken van de nieuwe Subsidieregeling oplossingen belemmeringen door netcongestie (OBND). Aanvragen kan tot en met 17 oktober 2025. Beoordeling gebeurt echter op volgorde van binnenkomst, dus wacht niet te lang met het indienen van een aanvraag.

Wat is netcongestie?

Netcongestie is filevorming op het elektriciteitsnet doordat er meer vraag naar capaciteit op het net is dan de kabels en stations aan kunnen. Hierdoor worden nieuwe projecten rondom zonne-energie op dak en land en windenergie soms niet aangesloten. Bedrijven kunnen hierdoor niet elektrificeren, uitbreiden of zich vestigen in Drenthe.

Het doel van deze nieuwe subsidieregeling is om een bijdrage te leveren aan de klimaat- en energiedoelstellingen en het vestigings- en ondernemersklimaat van de provincie Drenthe, door het ondersteunen van oplossingen voor belemmeringen door netcongestie.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Drentse bedrijven en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

  • Een door een kennisleverancier uit te voeren haalbaarheidsonderzoek naar oplossingen voor belemmeringen door netcongestie (maximaal 90% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15.000).
  • De realisatie van batterijen ten behoeve van de door de aanvrager opgewekte elektriciteit of te verbruiken elektriciteit (maximaal 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000).
  • Realisatie van overige oplossingen anders dan een batterij (maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000).

Het subsidieplafond is € 1 miljoen. Van het totaalbudget is € 150.000 bestemd voor haalbaarheidsonderzoeken, € 450.000 voor de realisatie van batterijen en € 400.000 voor de realisatie van andere oplossingen dan batterijen.

Subsidie aanvragen?

Ben je benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor jouw project? Neem dan contact op met subsidieadviseurs Agrarisch Wilco Ruitenberg, Marco Laarman, of Martijn Drent via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Wilco

Ook interessant