Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

8 mei 2020, 12:46Aangepast 17 november 2021, 14:52

Na twee droge jaren was de sector wel weer toe aan een seizoen met voldoende neerslag. Helaas begon het groeiseizoen dit jaar droog. Om je voor te bereiden op toekomstige extreme weersomstandigheden zoals droogte, is het goed om je alvast te oriënteren op de mogelijkheden voor een betere waterhuishouding. De overheid biedt fiscale subsidies voor investeringen in irrigatie, drainage, waterberging, weerstations en elektrische pompen. We bespreken de subsidiemogelijkheden.

Druppelirrigatie

Als je investeert in een druppelirrigatiesysteem voor de vollegrondsteelt waarmee water en meststoffen gereguleerd toegediend worden, kun je Milieu-investeringsaftrek aanvragen. Hoewel dit systeem nog niet gebruikelijk is in de akkerbouw, kan het in bepaalde teelten interessant zijn omdat water en meststoffen direct op de juiste plek terechtkomen.

Druppelirrigatie is in de Nederlandse planten-, bomen- en fruitteelt al ruimschoots bewezen. Maar ook in de vollegrondsgroenteteelt in drogere landen maakt men gebruik van deze techniek!

(Peilgestuurde) drainage

Drainage is in eerste instantie natuurlijk bedoeld om overtollig water af te voeren. Maar het kan ook gebruikt worden om de grondwaterstand op peil te houden. Slim werken met omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage kan voor een goede basisgrondwaterstand zorgen.

Mocht het erg droog worden dan kunnen regelbare stuwen en een pomp in ieder geval zorgen voor voldoende water voor het laten draaien van een haspel. Bij de aanleg van dit type drainage zijn onder andere het drainagesysteem, de stuw en de pomp subsidiabel.

Elektrisch aangedreven waterpomp

In bepaalde gevallen komt het vervangen van een door diesel aangedreven motorpomp of aftakaspomp voor een elektrisch aangedreven waterpomp in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek. Voorwaarde is dat er voldoende energiebesparing wordt gerealiseerd en dat de installatie een aanzienlijk aantal bedrijfsuren per jaar draait.

Dit soort aanvragen is altijd maatwerk en de haalbaarheid moet voor iedere situatie apart bepaald worden.

Waterberging

Ook het opslaan van water in de grond kan steeds belangrijker worden. Vooral in gebieden waar de beschikbaarheid van schoon, zoet water een probleem is in droge perioden. In bijvoorbeeld Zeeland worden dit soort systemen al toegepast (link) in verband met het oprukken van zout water.

Door regenwater op te vangen, te filteren en te zuiveren en vervolgens op te slaan in ondergrondse bodemlagen, is beregening met zoet water toch mogelijk. Maar naast Zeeland kan zo’n systeem ook op hogere zandgronden in Gelderland of Overijssel uitkomst bieden. Naast ondergrondse waterberging is ook een waterberging onder een tuinbouwkas subsidiabel.

Weerstation

Om het neerslagtekort te bepalen, en dus wanneer er beregend moet worden, kan een weerstation dat de gegevens opslaat op basis van GPS-data, uitkomst bieden. Vooral voor agrariërs die percelen op verschillende plekken hebben, is het lastig te bepalen wanneer het nodig is om te beregenen.

Voor de eigen huiskavel is een regenmeter op het erf vaak voldoende. Maar een flinke bui op een perceel vijf kilometer verderop kan daar een heel ander beeld geven. Een geavanceerd weerstation kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor subsidie.

Subsidie voor irrigatie, drainage of waterberging aanvragen?

Ben je benieuwd of je subsidie kunt krijgen voor jouw investering? Neem dan eens vrijblijvend contact op met Marco Laarman. Hij is specialist op het gebied van subsidies voor de landbouw en kan je vertellen wat de mogelijkheden voor jouw situatie zijn. Je kunt Marco bereiken via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van het contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Marco Mijn subsidievraag