Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

SPUK Flex- en transformatiewoningen (SFT)

Subsidie geopend vanaf: 02-04-2024

SPUK Flex- en transformatiewoningen (SFT)

Gesloten

Met deze regeling wordt een vervolg gegeven aan de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen uit 2022. De regeling is onder andere gericht op Oekraïense ontheemden en statushouders. Hierin wordt ingezet op het versneld realiseren van woningbouw, de doorgroei naar een flexibele schil in de woningmarkt, en bijdragen aan continuïteit in de bouwstroom van flexwoningen, opschaling van de bouw aan flexwoningen en verdere verduurzaming van flexwoningen.

Flexwoningen

Wat zijn de subsidiekansen en belangrijkste criteria?

Met de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen hoopt de overheid het aanbod van betaalbare woningen te vergroten en de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Daarnaast draagt het bij aan het efficiënter benutten van bestaande gebouwen en het stimuleren van duurzame woningbouw. De belangrijkste voorwaarden hierbij zijn:

 • De woningen zijn minimaal 10 jaar beschikbaar (dit mag ook inclusief een eventuele herplaatsing, dus 5+5 jaar mag ook).
 • 30% van het aantal woningen binnen het project, binnen de gemeente worden toegewezen aan Oekraïense ontheemden en statushouders.
 • De subsidie bedraagt ten hoogste € 7.800 per woonruimte, met een maximum van € 5 miljoen per gemeente.
 • Er wordt een voorschot van 100% van de specifieke uitkering verleend.
 • De funderingswerkzaamheden mogen nog niet zijn begonnen ten tijde van de aanvraag.
 • De woningen moeten binnen 12 maanden na verlening van de subsidie zijn opgeleverd en de specifieke uitkering moet binnen deze termijn zijn besteed. Deze termijnen kunnen met zes maanden worden verlengd.
 • Stapeling met andere subsidies zoals de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen 2022 en de Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen is niet toegestaan.

Hoe wordt een aanvraag beoordeeld?

Projecten worden beoordeeld in vier categorieën, zie de tabel hieronder. Hierbij geldt dat aanvragen in categorie A voorrang krijgen, daarna categorie B, daarna categorie C en tot slot categorie D.

Categorie A

Een project valt in deze categorie als:

 • jouw gemeente een overeenkomst heeft met het ministerie van Justitie en Veiligheid om extra statushouders of asielzoekers op te vangen in flex- of transformatiewoningen.
 • een investeerder een koopovereenkomst heeft met het Rijksvastgoedbedrijf om flex- en transformatiewoningen te gebruiken als sociale woningbouw.

Categorie B

Een project valt in deze categorie als er een onherroepelijke omgevingsvergunning is verleend.

Categorie C

Een project valt in deze categorie als:

 • er een omgevingsvergunning is aangevraagd of verleend, waar nog bezwaar tegen mogelijk is.
 • er een gedoogbeschikking is verleend voor het project.

Categorie D

Een project valt in deze categorie als het aan de voorwaarden voldoet, maar niet aan de eisen van categorie A, B of C.

Meer informatie over de openstellingen van de SPUK Flex- en transformatiewoningen (SFT)

Waarom Subvention?

Jouw verduurzaming of innovatie vooruithelpen? We regelen de optimale combinatie van geldelijke subsidies, fiscale regelingen en bijzondere financieringen voor jouw bedrijf of investering. Subvention neemt subsidietrajecten uit handen, van eenmanszaken en mkb’ers tot multinationals.

Jij houdt focus op je werk, dan zorgen wij voor:

 • De subsidiemogelijkheden in beeld.
 • Inhoudelijk meedenkende adviseurs.
 • Kwalitatieve subsidieaanvragen.
 • Het administratieve (na)traject.
 • Een zorgeloos subsidieproces.

Over Subvention:

 • Kennis van jouw branche en ervaring in het doolhof van subsidies en regelingen.
 • Gespecialiseerd in subsidies voor:
  • zakelijke investeringen in gebouwen, productieprocessen, machines en installaties.
  • R&D, innovatie en ontwikkeling van producten, productieprocessen en programmatuur.
 • Persoonlijk contact met enthousiaste en gedreven adviseurs.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is vanzelfsprekend, vakinhoudelijk en als werkgever.
 • Onafhankelijk subsidieadvies sinds 1998.

Beste van beide werelden

Onze adviseurs hebben zowel kennis van jouw branche als de subsidiewereld.

Volledige ontzorging

Subvention regelt het subsidietraject van A tot Z, ook het natraject.

Afspraak is afspraak

We werken volgens no cure no pay. Geen subsidieresultaat betekent geen factuur van ons.

Trots op onze klanten

Deel deze pagina op:
Mis geen subsidie, ontvang tweemaandelijks onze nieuwsbrief. Inschrijven