Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

1 maart 2024, 12:19Aangepast 7 maart 2024, 12:20

De subsidieregeling Productieve investeringen landbouw Groen-Blauw en Dierenwelzijn provincie Limburg biedt grote subsidiekansen voor landbouwers die verduurzamen, innoveren of moderniseren. Het totaalbudget van deze nieuwe regeling is € 2.672.320 miljoen voor landbouwers en  € 1.094.765 miljoen voor jonge landbouwers in de provincie Limburg. De regeling is open van 15 februari 2024 tot en met 25 april 2024 17:00 uur. 

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Je kunt subsidie aanvragen voor het aanschaffen van moderne installaties en machines. Met deze investeringen lever je een bijdrage aan de milieu- en klimaatdoelen en dierenwelzijn. Daarnaast maak je efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en biodiversiteit.

Je kunt een subsidieaanvraag indienen voor investeringen binnen de categorieën:

 • Water
 • Biodiversiteit en biologische bestrijding
 • Energie en klimaat
 • Veehouderij
 • Precisielandbouw

Op de investeringslijst zijn alle subsidiabele investeringen onderverdeeld in bovenstaande categorieën en thema’s. Enkele voorbeelden van investeringen die in aanmerking komen zijn:

 • Materieel voor bewerking van percelen gericht op vermindering van perceelafspoeling
 • Waterbesparende precisieberegening en -irrigatie
 • EC meters en monitoringssensoren
 • Agroforestry
 • Verwerken bedrijfsgewassen tot krachtvoer en/of meststoffen
 • Verwerken en toepassen van organisch restmateriaal
 • Aanpassing klimaatverandering
 • Vergistingsinstallaties voor plantaardig materiaal
 • Comfortabele ligplaatsen
 • Digitale voorzieningen voor weidegang
 • Mechanische mestscheidingsinstallatie
 • Niet digitale voorzieningen voor weidegang voor graasdieren
 • Gedeeltelijk dichte vloer in hokken voor biggenopfok
 • Vrijloopkraamhokken zeugen
 • Gekartelde schoftboom en roterende koeborstel
 • Groei- en oogstmonitoring
 • Precisiebemesting

Bekijk de gehele investeringslijst voor de provincie Limburg.                           

Hoeveel bedraagt de subsidie?

 • Het subsidiepercentage is 40% en 55% voor jonge landbouwers.
 • Het subsidiebedrag is minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. Dat betekent dat het investeringsbedrag op minimaal € 25.000 uitkomt (€ 18.182 voor jonge landbouwers).
 • Het beschikbare totaalbudget is € 2.672.320 miljoen en  € 1.094.765 miljoen voor jonge landbouwers.
 • Aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt volgens tendersystematiek. Iedere investering heeft een bepaalde puntenwaardering (zie investeringslijst), waarbij de aanvragen met de meeste punten als eerste subsidie krijgen.
 • Bij overschrijding van het budget vindt toekenning plaats op basis van hoeveelheid punten.
 • Biologische landbouwers krijgen een extra punt toegekend.
 • Een landbouwer of een jonge landbouwer kan in totaal één subsidieaanvraag doen binnen één sub-investeringscategorie.
 • De investeringen moeten uiterlijk binnen twee jaar na subsidieverlening zijn afgerond en vastgesteld.

Subsidiekansen benutten?

Wil jij weten wat de subsidiekansen zijn voor jouw bedrijf? Onze adviseurs Agrarisch hebben veel ervaring met het aanvragen van soortgelijke regelingen. Zij helpen je graag de subsidiemogelijkheden in beeld te krijgen. Neem contact op met subsidieadviseurs Marco Laarman, Wilco Ruitenberg of Martijn Drent via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van het contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Marco

Ook interessant