Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

19 januari 2024, 11:40Aangepast 1 mei 2024, 15:01

Agrarische ondernemers in de provincie Groningen die schade hebben ondervonden door gaswinning en willen investeren in bedrijfsgebouwen, machines en installaties en terreininrichting komen in aanmerking voor de maatwerkregeling.

Voor de tweede openstelling van de Maatwerkregeling op 15 april zijn er meer dan 150 aanvragen gedaan. Het budget voor deze ronde was € 17 miljoen. De Maatwerkregeling wordt dit jaar nog twee keer opengesteld rond de zomer en in het najaar. Ook in 2025 komen er weer nieuwe openstellingen. Houd onze website in de gaten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De Maatwerkregeling van het Agroprogramma is specifiek gericht op agrariërs in de provincie Groningen die te maken hebben met de gevolgen van gaswinning. Deze regeling is niet alleen een kans om schade te herstellen, maar ook om toekomstgerichte investeringen te doen. Subsidie wordt verstrekt voor een project dat bestaat uit investeringen in bedrijfsgebouwen, machines en installaties of terreininrichting. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten die investeringen voldoen aan bepaalde eisen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Per aanvraag bedraagt het maximale subsidiebedrag € 200.000. Dit bedrag kan worden verhoogd met:

  • € 100.000 als de aanvrager bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) schade aan zijn of haar mestkelder, koelkelder of melkkelder heeft gemeld.
  • € 50.000 als sprake is van een bedrijfsgebouw als een gemeentelijk of rijksmonument, of als het bedrijfsgebouw op de lijst staat van karakteristieke of beeldbepalende panden.
  • € 50.000 als bij één of meer bedrijfsgebouwen van aanvrager sprake is van funderingsproblematiek.
  • de kosten van verwijdering van asbesthoudend materiaal, tot maximaal € 40.000.
  • de kosten van bepaalde duurzame investeringen, tot maximaal € 40.000.

De hoogte van het toegekende subsidiebedrag hangt verder af van de totale subsidiabele kosten en het maximale subsidiepercentage van 65%.

Subsidie aanvragen?

Ben je benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met subsidieadviseurs Agrarisch Marco Laarman, Martijn Drent of Wilco Ruitenberg via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Marco

Ook interessant