Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

3 maart 2020, 09:09Aangepast 3 april 2024, 13:56

De subsidieregeling brongerichte verduurzaming voor stal- en managementmaatregelen is een regeling die veehouders moet stimuleren maatregelen te nemen die onder andere de ammoniakuitstoot (en dus stikstofuitstoot) verminderen. Deze regeling zal bestaan uit een deel voor brongerichte verduurzaming van stallen en een deel voor het stimuleren van managementmaatregelen die de ammoniakproductie verminderen. Voor deze subsidie wordt in totaal € 172 miljoen uitgetrokken. Dit bedrag wordt over tien jaar en twee openstellingen per jaar verdeeld.

Het doel van deze subsidie is het ontwikkelen en uitrollen van integrale, brongerichte emissiereducerende maatregelen in zowel bestaande als nieuwe stallen. De regeling richt zich op verminderen van emissies van stikstof en ammoniak, maar ook broeikasgassen, geur en fijnstof worden (voor zover relevant) meegenomen. De subsidie wordt opgedeeld in een innovatiemodule en een investeringsmodule.

Innovatiemodule voor onderzoek en ontwikkeling

De eerste subsidiemodule richt zich op onderzoek naar en ontwikkeling van brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen. Tot en met 2024 kun je twee keer per jaar subsidie aanvragen.  Om innovatie te versnellen wordt er ook gewerkt aan verandering van de regelgeving rondom bijvoorbeeld het uitvoeren van metingen en het nabouwen van systemen door andere fabrikanten.

Investeringsmodule voor brongerichte emissiereducerende technieken

Vanuit de investeringsmodule wordt de uitrol van bewezen brongerichte emissiereducerende technieken voor first-movers gestimuleerd. Emissiearme vloeren of het gescheiden opvangen van mest en urine zijn mogelijk subsidiabele maatregelen.

Doel is om alle schadelijke emissies brongericht terug te brengen en in de kringloop te houden. Als aanvulling op de bronmaatregelen worden innovatieve end-of-pipe technieken zoals luchtwassers ook gestimuleerd. De eerste openstelling is gericht op investeringen voor de reductie van fijnstofemissie binnen de pluimveehouderij.

Overige maatregelen Natura 2000

Naast de steun voor het verduurzamen van bestaande en nieuwe bedrijven komt er ook geld beschikbaar om ondernemers in de buurt van Natura 2000-gebieden te helpen bij het extensiveren, verplaatsen of stoppen van het bedrijf. Het is de bedoeling dat de provincies deze maatregelen uit gaan voeren.

Subsidiemogelijkheden voor jouw bedrijf?

Neem als je investeringsplannen hebt contact met ons op om te bepalen wat de subsidiemogelijkheden zijn. De openstellingen van de modules zijn op korte termijn en de ontwikkelingen gaan snel. Neem contact op met een van onze subsidieadviseurs Agrarisch Marco Laarman of Wilco Ruitenberg. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier. Zodra er meer bekend wordt over de regelingen, berichten wij hierover.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Wilco

Ook interessant