Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

3 januari 2024, 13:13Aangepast 4 januari 2024, 15:13

De Milieulijst 2024 schrijft de mogelijkheden met de MIA en Vamil in 2024 voor. We hebben de lijst doorgenomen en de belangrijkste wijzigingen en nieuwe categorieën voor de landbouw op een rij gezet.

Hoe ziet de Milieu-investeringsaftrek in 2024 eruit?

Afhankelijk van de categorie, komt een investering of bedrijfsmiddel in aanmerking voor 27%, 36% of 45% investeringsaftrek. Het voor de MIA beschikbare budget voor 2024 is net als in 2023 192 miljoen. Het budget voor Vamil bedraagt wederom € 25 miljoen, waarmee ook in 2024 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

De aanvraag indienen moet binnen drie maanden na opdracht.

Voor energiebesparende investeringen is de Energie-investeringsaftrek (EIA) van toepassing.

Nieuwe mogelijkheden Milieulijst 2024

Onderstaande bedrijfsmiddelen zijn vanaf 2024 nieuw opgenomen op de Milieulijst en komen daarmee in aanmerking voor extra investeringsaftrek met de MIA:

 • Mechanische bestrijdingsapparatuur voor plagen in land- en tuinbouwgewassen in de open teelt.
 • Apparatuur voor het verminderen van ammoniak- en methaanemissies tijdens uitrijden van dierlijke mest.
 • Voorzieningen voor het versterken van biodiversiteit.

Wijzigingen

 • Spuitmachine met detectiesensoren of camera’s voor plaatsspecifieke toediening (spotsprayer): het investeringsbedrag komt in zijn geheel in aanmerking en wordt niet meer voor 50% afgetopt.
 • Plaatsspecifieke bemestingsapparatuur: bemestingsapparatuur die aangedreven wordt door fossiele brandstoffen of waterstof komt niet in aanmerking.
 • Maatlat Duurzame Veehouderijstallen: de kosten voor emissiearme vloeren komen niet meer in aanmerking.

Vervallen bedrijfsmiddelen MIA/Vamil in 2024

Een aantal subsidiabele investeringen van 2023 is vervallen op de Milieulijst van 2024. Voor de agrarische sector gaat dat voornamelijk om de volgende investeringen:

 • Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening met doponafhankelijke aansturing.
 • Systeem voor het mengen van gewasbeschermingsmiddelen in de spuitleiding.
 • GPS-nauwkeurig meetsysteem voor lokale klimaatgegevens.
 • Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage.
 • Kas voor biologische teelt.
 • Meetsensor voor gewasparameters.
 • Biologisch verwijderingssysteem voor gewasbeschermingsmiddelen.
 • Slim oplaadpunt voor elektrisch aangedreven voertuigen.
 • Paardrijbak of sportveld met regenwateropvang en -infiltratie.
 • Waterstof, dual-fuel waterstof en plug-in hybride aangedreven mobiele werktuigen.

MIA/Vamil voor de landbouw

We hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste mogelijkheden van de Milieulijst 2024 voor de agrarische sector:

Algemeen

 • Insectenkweeksysteem.
 • Verwerkingsapparatuur voor insecten.
 • Elektrisch aangedreven mobiel werktuig.
 • Elektrische vorkheftruck voor gebruik in de open lucht.
 • Elektrische of waterstof (bestel)auto’s.
 • Elektrisch aangedreven werktuigendrager.
 • Mobiel elektrisch hijswerktuig voor hoofdzakelijk in de open lucht.
 • Apparatuur of voorzieningen voor het combineren van akkerbouw of veeteelt met bomen en struiken.
 • Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw.
 • Filterinstallatie voor hout- en pelletstook.
 • Automatisch brandstofinvoersysteem of buffervat voor bestaande ketels of kachels.
 • Voorzieningen ter voorkomen van verontreinigingen door erfafspoeling bij een veehouderij.

Veehouderij

 • Maatlat Duurzame Veehouderij stallen (de kosten voor emissiearme vloeren komt niet meer in aanmerking).
 • Innovatieve stallen (voorheen proefstal).
 • Biologische stallen met reductie van de emissie van ammoniak.
 • Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie).
 • Gasdichte voorziening voor een drijfmestopslag.
 • Koelinstallatie voor drijfmest (aanpassen bestaande situatie).
 • Apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in varkens- of rundveestallen (aanpassen bestaande situatie).
 • Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest.
 • Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser.
 • Autonome mestverzamelrobot voor opzuigen van koemest op dichte stalvloeren.
 • Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers.
 • Elektrische krachtvoerinstallatie voor melkgeiten.
 • Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen.
 • Versnipperaar voor kunststofafval van landbouwbedrijven (niet zijnde landbouwfolie/plastic).
 • Stofemissiereducerende techniek voor pluimveestallen (aanpassen bestaande situatie).
 • Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel.
 • Getrokken elektrische voermengwagen voor rundvee.
 • Formalinevrij bad voor de desinfectie van klauwen van vee.

Akkerbouw/glastuinbouw/bloembollen

 • Groen Label Kas voor (biologische) teelt.
 • Druppelbevloeiingssysteem voor open teelten.
 • Plaatsspecifieke bemestingsapparatuur (alleen voor organische en dierlijke mest).
 • Spuitmachine met detectiesensoren of camera’s voor plaatsspecifieke toediening.
 • Intrarijwieder.
 • Mechanische onkruidbestrijding met GPS-systeem.
 • Mulch-apparatuur.
 • Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt.
 • Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem.
 • Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen.
 • Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen, uien of wortelen.
 • Elektrisch aangedreven hoogwerker.
 • Onkruidbestrijdingsmachine op basis van stroom.
 • Precisiezaaimachine met voorzieningen voor sojateelt.
 • Mechanische bestrijdingsapparatuur voor plagen in land- en tuinbouwgewassen in de open teelt.
 • Apparatuur voor het verminderen van ammoniak- en methaanemissies tijdens uitrijden van dierlijke mest.
 • Voorzieningen voor het versterken van biodiversiteit.
 • Productieapparatuur voor stroken- of pixelteelt.
 • Flexibel maaibord voor het oogsten van sojabonen.
 • Elektrisch aangedreven wiedbed.
 • Doseereenheid voor vloeibare meststoffen met GPS-gestuurde afschakeling per rij.
 • Regen- of spoelwateropslag voor het verdunnen van mest.

Milieu-investeringsaftrek en Vamil 2024 aanvragen?

Wil jij weten wat de mogelijkheden voor jouw bedrijf zijn? Neem eens vrijblijvend contact op met een van onze subsidieadviseurs Agrarisch Marco Laarman, Wilco Ruitenberg of Martijn Drent. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Martijn

Ook interessant