Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

6 maart 2024, 11:47Aangepast 6 maart 2024, 11:57

Het is alom bekend dat courant vastgoed als minder risicovol wordt beschouwd door financiers. Het voldoet aan huidige en toekomstige wet- en regelgeving en brengt lagere exploitatiekosten met zich mee. Maar er zijn meer factoren die van invloed zijn op de financierbaarheid van je vastgoed. Hoe verhouden die zich tot elkaar en hoe kun je als vastgoedeigenaar toewerken naar een betere financierbaarheid?

Goed ESG-beleid basis voor financierbaarheid

Een goed ESG-beleid verbetert de financierbaarheid. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (goed bestuur). Criteria die ook beleggers, banken en subsidieverstrekkers gebruiken om de duurzaamheids- en ethische impact van een investering in een bedrijf of vastgoedproject te beoordelen. Maar hoe verbeter je met ESG-beleid de financierbaarheid van je vastgoed?

Hoe verbeter je de financierbaarheid van je vastgoed?

Er zijn verschillende factoren die je kunt beheren voor een goede vastgoedfinanciering.

1. Duidelijke zakelijke strategie: Dit betekent het identificeren van het doel van de vastgoedinvestering, het bepalen van de beoogde doelgroep, het analyseren van de markt en het ontwikkelen van een gedegen plan voor rendement op investeringen. Heb dus helder waarvoor je vastgoedobject ook voor de lange termijn relevant blijft.
Hier zit grote verwevenheid met het onderdeel Governance. Heb je voor ogen welke duurzaamheidsnormen je hanteert en op welke vlakken? Is je strategie geënt op duurzaam en ethisch handelen?

2. Kwaliteit van het vastgoed: Je gestelde duurzaamheidsnorm – en dus jouw duurzaamheidsstrategie – dienen leidend te zijn voor de daadwerkelijke fysieke staat van het vastgoed, de locatie, de voorzieningen, het potentieel voor waardevermeerdering en de marktvraag naar vergelijkbare eigendommen. Ook de installatietechnische kwaliteit en materiaalgebruik van een gebouw zijn belangrijke onderdelen voor een zo’n laag mogelijke milieu-impact en dus positieve score op het Environment-onderdeel van het ESG-beleid.

3. Solide financiële basis: Financiers kijken naar de financiële stabiliteit van de lenende partij en de projectfinanciering. Dit houdt in het beoordelen van de kredietwaardigheid, het vermogen om de lening terug te betalen, de kasstroomprognoses, het niveau van eigen vermogen en de algemene financiële gezondheid van de betrokken partijen.

4. Effectief risicobeheer: Het identificeren, beoordelen en beheersen van marktrisico’s, operationele risico’s, kredietrisico’s, renterisico’s en andere potentiële bedreigingen. De integratie van een duidelijk ESG-beleid resulteert over het algemeen in een het verminderen van risico’s op de langere termijn. Zo ook onder andere het onderdeel Social. Het is zaak risico’s zodanig te beheren dat deze niet ten kosten gaan van de mens en de maatschappij. Denk hierbij aan een gezonde werkomgeving maar ook aan bijvoorbeeld financiële zekerheid van bijvoorbeeld je werknemers.

5. Passende financieringsstructuur: Dit kan onder meer met traditionele leningen, vastgoedbeleggingsfondsen, crowdfunding, publiek-private samenwerkingen (PPS) of andere financieringsinstrumenten, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het project.

Al deze (ESG-)factoren dragen bij aan een goede vastgoedfinanciering door het opbouwen van vertrouwen bij financiers, het verminderen van risico’s en het creëren van een solide basis voor een succesvolle vastgoedinvestering.

Bedrijven zoals Van der Valk richten zich al jaren op de factoren van ESG. Een voorbeeld is de verduurzaming en uitbreiding van het bestaande hotel Den Haag-Wassenaar. Naast inspelen op wetgeving, verwachting van klanten en de financierbaarheid, bracht dit aanzienlijke subsidievoordelen met zich mee in de vorm van Energie- en Milieu-investeringsaftrek en Groenfinanciering.

Hotel Thermen Berendonck impressie

Een voorbeeld van duurzaam gecertificeerd vastgoed met fiscale Milieu-investeringsaftrek is de nieuwbouw van een hotel bij het wellnesscomplex van Thermen Berendonck. De hoogste BREEAM-certificering in combinatie met vergaande duurzame warmteopwekking, zorgt voor een duurzaam en zelfs gasloos resort.

De potentie van duurzaam vastgoed

Je kunt de financierbaarheid van vastgoed verder verbeteren door te investeren in verduurzamingsmaatregelen (Environmental), die bieden namelijk mogelijkheden voor:

  • Verschillende beschikbare financieringsopties én subsidies.
  • Het maximaliseren van operationele kostenbesparingen.
  • De waardevermeerdering van het vastgoed als gevolg van verduurzamingsmaatregelen.

Het laten opstellen van een (energie) maatwerkadvies of een GPR- of BREEAM-rapportage biedt veel meer dan alleen inzicht in de mogelijkheden op gebied van energie of milieu. GPR Gebouw en BREEAM nemen bijvoorbeeld ook omgevingsfactoren, management en het welzijn van de gebruiker mee.

Een dergelijk gebouwcertificaat heeft daarmee grote positieve impact op enerzijds de toekomstbestendigheid, de marktwaarde, de huuropbrengsten en je imago, en anderzijds verlaging van het energieverbruik, de milieubelasting en de exploitatiekosten. En het zet de deur open voor flink wat subsidievoordeel.

Zo kan duurzaam gecertificeerd vastgoed rekenen op fiscale Milieu-investeringsaftrek en rentekorting met een Groenfinanciering. Daarnaast zijn losse verduurzamingsmaatregelen vaak ook subsidiabel met de Milieu- of Energie-investeringsaftrek.

Subsidie voor verduurzaming vastgoed?

Ben je benieuwd hoe subsidies kunnen bijdragen aan de financiering van jouw project? Neem dan eens contact op met Jasper van Benthem via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Ruud

Ook interessant