Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

1 september 2023, 14:53Aangepast 12 februari 2024, 15:51

Vastgoed met een duurzaamheidscertificering is meer en meer in trek en heeft veel voordelen op de lange termijn. In combinatie met subsidies is het mogelijk de waarde van vastgoed te laten stijgen tegen geringe meerkosten. Is investeren in een duurzaam pand en het behalen van een duurzaamheidscertificaat als BREEAM iets voor jouw vastgoed?

 

 

 

21% meer huuropbrengst voor duurzaam pand

Vastgoedobjecten met een slecht energielabel worden niet meer door banken gefinancierd en dalen sterk in waarde door de verhoogde normen vanuit wetgeving. Dit zal zich de komende jaren zo doorontwikkelen. Om deze reden is het verduurzamen van bestaand vastgoed en het ontwikkelen van vastgoed met een certificeringsmethodiek zeer belangrijk voor beleggers, vastgoedbeheerders en gebruikers. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de waarde van duurzaam vastgoed hoog is en goed verhuurbaar.

Gecertificeerde kantoren hebben gemiddeld een 21% hogere huuropbrengst dan andere kantoren. Door de hogere huuropbrengsten is de netto investering in een BREEAM-NL-certificering en de bijkomende kosten lager. BREEAM licht verschillende factoren uit, denk aan:

 • Zeer laag energieverbruik
 • Comfort
 • Welzijn
 • Goede omgevingsfactoren
 • Bedrijfsuitstraling

Een duurzaam gebouwcertificaat zoals BREEAM voegt niet alleen waarde toe aan de investeerder c.q. belegger, maar biedt ook waarde voor de gebruiker. Essentieel daarbij is hoe gebruikers het duurzame gebouw beleven. Beleven zij het gebouw als prettig, uitnodigend en activerend, dan zorgt dit voor ander gedrag van de gebruiker.

Een BREEAM-gebouwcertificaat en de gestelde eisen hebben daarmee grote invloed op de beleving van het duurzame gebouw voor de gebruiker. Dit resulteert in een mogelijk lager ziekteverzuim en betere opbrengsten, waardoor een hogere huur geaccepteerd wordt.

Doordat de waarde van duurzaam vastgoed blijft stijgen, is het voor beleggers zeer interessant om door middel van BREEAM, als internationaal erkend keurmerk, hun vastgoed aantoonbaar te verduurzamen. De verkoopprijs van een duurzaam gekeurd bedrijfspand, ten opzichte van een normaal pand, kan wel 11% hoger liggen.

Voordelen duurzaam bouwen voor de verschillende betrokken partijen

Een duurzaam gecertificeerd pand heeft voor de verschillende betrokken partijen meerdere voordelen ten opzichte van een regulier pand dat is gebouwd conform bouwbesluit. Hieronder staat uiteengezet welke voordelen verschillende partijen hebben van een duurzaam gebouw.

Investeerder in duurzaam vastgoed

De investeerder ziet de investering in duurzaam vastgoed (bijvoorbeeld BREEAM Outstanding) allereest terug in een doorgaans hogere waardering van het vastgoedobject in de markt. Daar staat ook een hogere initiële investering tegenover. Denk hierbij aan meerkosten van materialen en technieken die ervoor zorgen dat het bedrijfspand daadwerkelijk duurzamer is dan de eisen conform bouwbesluit. Deze energie- of milieuverbeteringen komen dan vaak in aanmerking voor subsidie.

Hieronder vind je een aantal voordelen voor de investeerder op een rijtje:

 • Hogere huuropbrengsten
 • Vastgoedwaarde stijgt
 • Verhuurbaarheid is beter
 • Financieringsvoordelen (bijvoorbeeld een rentekorting)
 • Subsidiemogelijkheden

Gebruikers van een duurzaam pand

Veel ondernemers vinden werk- en leefomgeving steeds belangrijker voor het personeel. Door middel van een duurzaam gebouw lever je een positieve bijdrage aan de ervaring van de gebruiker van het vastgoed. Met name de gebouwcertificeringsmethodes houden rekening met de werksfeer, gezondheidsmaatrelen en de systemen in het pand.

Bij BREEAM-certificeringen kan zelfs het omliggende terrein aan bepaalde (groen)eisen voldoen of denk aan maatregelen die positief bijdragen aan de inclusiviteit van gebruikers. De mate van bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn daarin bijvoorbeeld belangrijke pijlers. Daaruit blijkt dat de huidige doelstellingen van de overheid verder reiken dan enkel een duurzaam pand. Dit kan leiden tot hogere huurkosten, maar dit weegt op tegen de (financiële) voordelen:

 • Positieve invloed op gebruikers en bevordert de productiviteit van werknemers.
 • Beter welzijn en comfort voor gebruikers.
 • Lagere exploitatiekosten vanwege duurzame gebouwinstallaties.
 • Uitstraling van het pand en de bedrijfsreputatie (practice what you preach).
 • Werknemers willen in een ’mooi’ pand werken met alle luxe en gemakken van deze tijd.
 • Lager ziekteverzuim en verloop.

Onder gebruikers kunnen we verschillende groepen mensen verstaan. Voor een duurzaam gecertificeerd kantoorpand zijn dat de werknemers, maar bij een hotel zijn het natuurlijk de gasten die de voordelen van een duurzamer hotelgebouw aan den lijve ondervinden.

Bekijk ook eens deze projecten op de website van Subvention:

Omgeving van het duurzame vastgoed (maatschappij)

De maatschappij ziet de waardevermeerdering in een duurzaam pand terug in het aanzien van de stad, plaats of regio waarin het duurzame pand wordt gerealiseerd. Een ondernemer die bewust omgaat met haar omgeving en de ruimte die het inneemt in de maatschappij. Door te bouwen conform een BREEAM-certificaat is de milieu-impact van dit pand lager dan wanneer simpelweg de eisen van het huidige bouwbesluit worden gehanteerd.

Hoe meer biobased en/of andere circulaire materialen worden verwerkt in het duurzame bedrijfsgebouw, hoe meer waarde er wordt toegevoegd aan de directe omgeving. Simpelweg omdat deze materialen een bewezen lagere CO2-impact hebben. Door te kiezen voor bouwmaterialen met een hogere mate van circulariteit, zal uiteindelijk de milieu-impact van het gebouw kleiner zijn. Dit is terug te zien in een lagere MPG-score (MilieuPrestatie Gebouw).

Jouw subsidiemogelijkheden voor verduurzaming van vastgoed?

Dagelijks helpen de subsidieadviseurs van Subvention ondernemers en verhuurders bij de realisatie en verduurzaming van vastgoed. Wil je jouw subsidiemogelijkheden in beeld krijgen? Neem contact op met Jasper van Benthem via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van het contactformulier.

De subsidieadviseurs van Subvention zijn benieuwd naar jouw ambities en denken graag met je mee.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Ruud

Ook interessant