Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

28 december 2023, 17:15Aangepast 3 januari 2024, 14:05

Op 28 december 2023 publiceerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de nieuwe Milieulijst voor 2024. Hierop staan nieuwe bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en vervallen maar liefst 108 bedrijfsmiddelen uit 2023. De aftrekpercentages van de Milieu-investeringsaftrek in 2024 blijven 27%, 36% en 45%. De formulering van veel bedrijfsmiddelen worden aangescherpt door gewijzigde staatssteunregels en evaluaties. We bespreken de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten voor de gebouwde omgeving.

Hoe ziet de Milieu-investeringsaftrek er in 2024 uit?

De percentages binnen de Milieu-investeringsaftrek blijven in 2024 gelijk aan 2023. Afhankelijk van de categorie komt een investering of bedrijfsmiddel in aanmerking voor 27%, 36% of 45% extra investeringsaftrek. Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek is in 2024 € 192 miljoen. Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is € 25 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2024 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

Voor energierijke investeringen is Energie-investeringsaftrek (EIA) van toepassing.

Gebouwde omgeving

Voor investeringen in circulaire en duurzame gebouwen krijg je in 2024 fiscale subsidie met de Milieu-investeringsaftrek in onderstaande situaties:

Circulaire utiliteitsgebouwen (gebouwen zonder woonfunctie)

In deze duurzame gebouwcode wijzigen enkele voorwaarden ten opzichte van 2023. Zo gaat het percentage van het eventueel toe te passen demontabele bouwproducten omhoog en is er een minimale energie-eis. De MPG-eis voor gebouwen(deel) zonder industriefunctie blijft net als afgelopen jaar 0,50 per m² bruto vloeroppervlakte (bvo) per jaar en voor gebouwen(deel) met industriefunctie 0,30 m² bvo per jaar.

BREEAM-NL Gebouwen

  • Voor duurzame nieuwe gebouwen met de kwalificering BREEAM-NL Outstanding of bestaande gebouwen met BREEAM In-Use Excellent blijft het aftrekpercentage 45% en de forfaitaire aanmeldbedragen per m² bvo hetzelfde als in 2023.
  • Voor duurzame nieuwe gebouwen met het niveau Excellent of bestaande gebouwen met BREEAM In-Use Very Good wordt het aftrekpercentage verlaagd van 36% naar 27%. Ook wordt het forfaitaire bedrag per m² industriefunctie verlaagd met € 200 per m².

GPR-gebouwen

  • Voor duurzame nieuwe gebouwen met de kwalificering GPR 8,5 of bestaande gebouwen met de kwalificering GPR 7,5 blijft het aftrekpercentage 45%. De berekening moet gemaakt worden volgens GPR Gebouw 4.4. Ook blijven de forfaitaire aanmeldbedragen per m² bvo hetzelfde als in 2023.
  • Voor duurzame nieuwe gebouwen met de kwalificering GPR 8,0 of bestaande gebouwen met de kwalificering GPR 7,0 wordt het aftrekpercentage verlaagd van 36% naar 27%. De berekening moet gemaakt worden volgens GPR Gebouw 4.4. Ook wordt het forfaitaire bedrag per m² industriefunctie verlaagd met € 200 per m².

BREEAM-NL en GPR-gebouwen met industriefunctie komen in 2024 voor maximaal 30.000 m² bruto vloeroppervlakte in aanmerking voor een fiscale subsidie.

Voorzieningen voor biodiversiteit

De Milieu-investeringsaftrek biedt in 2024 een nettovoordeel van bijna 12% op investeringen in voorzieningen die de biodiversiteit rondom een bedrijfspand versterken. Denk hierbij aan nestelvoorzieningen voor dieren en insecten, een natuurlijke vijver of inheemse en gebiedseigen beplanting.

MIA voor de industrie

Op de Milieulijst 2024 staan ook veel subsidiabele investeringen voor de industrie. Bekijk het artikel van Subvention Industrie voor MIA-subsidie voor grondstoffen- en waterverbruik, mobiliteit, en klimaat en lucht.

Milieu-investeringsaftrek 2024 aanvragen?

Wil jij meer weten over de subsidiemogelijkheden en de voorwaarden in 2024? Neem dan vrijblijvend contact op met Thijs Vaneker of Jasper van Benthem via 053 – 434 85 12. Je kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Bastiaan

Ook interessant