Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

26 februari 2020, 10:12Aangepast 12 maart 2020, 13:31

Op 17 maart 2020 start de extra SDE+-ronde volgens de voorwaarden van 2019 met een budget van € 4 miljard. De openstellingsronde is qua opzet en categorieën gelijk aan de najaarsronde van 2019. De basisbedragen zijn wel verlaagd.

Project in 2020 alsnog indienen bij extra SDE+-ronde

In 2019 konden sommige projecten geen aanspraak maken op de SDE+ omdat ze door het beleid omtrent stikstof (nog) geen vergunning hadden. Ook een negatieve transportindicatie die sommige netbeheerders in bepaalde gebieden afgaven, kan roet in het eten gooien.

De extra openstelling in 2020 geeft deze concrete projecten de mogelijkheid een nieuwe aanvraag in te dienen.

Het verloop van de drie fases met bijbehorende fasegrenzen

Fase Open Fasegrenzen elektriciteit en warmte* (€/kWh) Fasegrenzen hernieuwbaar gas (€/kWh)
Fase 1 17 maart, 9:00 uur 0,070 0,049
Fase 2 23 maart, 17:00 uur 0,080 0,056
Fase 3 30 maart, 17:00 uur 0,130 0,092

* Voor PV-installaties op daken van 15 kWp tot 1 MWp is het maximale basisbedrag 0,085 €/kWh en voor PV-installaties op daken groter dan 1 MWp is het maximale basisbedrag 0,079 €/kWh.

Transportindicatie netbeheerder blijft verplicht

Om capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet te beperken moet bij de aanvraag een transportindicatie van de netbeheerder worden bijgevoegd. Een transportindicatie uit 2019 volstaat niet.

Verbreding SDE+ met toevoeging CO2-reductie SDE++

Naast de extra openstelling wordt Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) vanaf 2020 verbreed. Waar de regeling zich tot die tijd richt op duurzame energieproductie, wordt dit vanaf 2020 uitgebreid met CO2-reductie. Deze verruimde regeling gaat SDE++, ofwel Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie heten. De openstelling loopt van 29 september tot en met 22 oktober 2020 en staat los van de extra openstelling van de SDE+.

Lees hier meer over de SDE++

De SDE+ in het kort

Met de SDE+ stimuleert de overheid de productie van duurzame energie. De subsidieregeling is onderdeel van het beleid dat voortkomt uit het Klimaat- en Energieakkoord. Eén van de doelstellingen is het aandeel van duurzame energie verhogen naar 14% in 2020 en 16% in 2023. De SDE+ doet dit door het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en grijze stroom- of gasprijs te subsidiëren.

De SDE+ stimuleert de productie van hernieuwbare energie uit:

  • Biomassa
  • Geothermie
  • Water
  • Wind
  • Windenergie op zee
  • Zon

Hoeveel subsidie je krijgt, is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid duurzame energie die je produceert.

SDE+-subsidie 2020 aanvragen?

Het is belangrijk een subsidieaanvraag voor de SDE+ in de juiste fase te doen. De hoogte van de subsidie en de bijbehorende voorwaarden zijn namelijk verschillend per fase. Onze subsidieadviseurs hebben veel ervaring met SDE+-aanvragen. Zij helpen je graag bij het gehele traject.

Vragen over de SDE+ of de SDE++ regeling in 2020? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs via 038 – 853 13 85 (vestiging Zwolle) of 053 – 434 85 12 (vestiging Enschede) of maak gebruik van het contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Thijs

Ook interessant