Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

14 september 2022, 09:00Aangepast 5 maart 2024, 13:29

Kantooreigenaren hebben 10 jaar de tijd gehad om hun kantoren te verduurzamen en te voldoen aan de energielabel C verplichting vanaf 2023. De deadline is in zicht, maar voldoen alle kantoren aan de eis? Wat zijn de gevolgen en zijn er nu nog mogelijkheden?

Voldoen alle kantoren?

Uit recent onderzoek van het RVO is gebleken dat nog maar 48% van de kantoren voldoet aan energielabel C of beter. Dit betekent dat meer dan de helft van het vastgoed vanaf 1 januari 2023 niet meer in gebruik genomen mag worden! De verwachting is dat 30% van de labelloze kantoren een voldoende scoort. Hierdoor moet nog 20% van de kantoren stappen zetten. Er zijn op dit moment verschillende (subsidie)mogelijkheden om te voldoen aan de energielabel C of hoger voor 1 januari 2023. Hoe staat jouw kantoor ervoor?

Wat houdt de energielabelverplichting in en voor wie is dit verplicht?

Het Bouwbesluit bepaalt dat het vanaf 1 januari 2023 verboden is om een kantoorpand te gebruiken zonder een geldig energielabel met een Energie-Index slechter dan 1,3. Vertaald naar het bekendere energielabel, betekent dit label C of beter (in dit geval A of B).

De verplichting van minimaal energielabel C voor kantoren geldt voor alle kantoorpanden die:

 • Groter zijn dan 100 vierkante meter.
 • Een kantoorfunctie hebben voor meer dan 50% van het totale gebruiksoppervlak.
 • Over twee jaar nog in gebruik zijn als kantoor (geen sloop, transformatie of onteigening).
 • Geen monument zijn.

Waarom moet mijn kantoor voldoen aan de labelverplichting?

De energielabel-C-verplichting is een maatregel die voortkomt uit doelstellingen uit het Energieakkoord en moet een flinke energiebesparing binnen de bebouwde omgeving realiseren. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling voor 49% CO2-emissiereductie in 2030. Vanaf 2030 wordt label A de standaard en in 2050 is een energieneutrale gebouwde omgeving het streven.

Bernhard Scholing, directeur van Subvention, merkt dat veel partijen de ambities uit Klimaat- en Energieakkoord serieuzer nemen. ‘1 januari 2023 komt snel dichterbij en eigenaren van kantoren en andere utiliteitsgebouwen stellen de vraag hoe ze dit moeten aanpakken. Dit doen ze overigens zeker niet alleen door de verplichting vanuit de wetgeving, maar ook doordat ze zelf de voordelen ervan inzien.’

Energielabel C voor kantoren 2023 infographic

Hoe kan ik voldoen aan energielabel C?

Een Energieprestatieadvies (EPA) bepaalt het energielabel voor jouw pand en een maatwerkadvies geeft inzicht in concrete verbetermaatregelen met bijbehorende kosten, de verlaging van de energielasten (en CO2-uitstoot) en potentiële labelstappen.

Voor de verduurzaming van je kantoor worden de bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische verbetermogelijkheden in kaart gebracht. Voorbeelden zijn de isolatie van gevels, muren of daken, slimme verlichting, klimaatsystemen en energiezuinige installaties. Daarnaast krijg je inzicht in de mogelijkheden van duurzame energie met bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen.

De voordelen van verbetering energielabel

Het is wettelijk bepaald dat je je kantoor vanaf 1 januari 2023 niet meer mag gebruiken of verhuren zonder een geldig energielabel met een Energie-Index slechter dan 1,3. Maar daarnaast levert verduurzaming je ook grote voordelen op:

 • Besparing op de energiekosten voor jezelf of voor de huurder.
 • Verbetering van het comfort voor de mensen die er werken en dat biedt een prettigere werkomgeving.
 • Je gebouw voldoet aan toekomstige wettelijke duurzaamheidseisen (minimaal energielabel A in 2030).
 • Het draagt bij aan de toekomstbestendigheid en waardevastheid van je pand.
 • In 2022 is het nog mogelijk om gebruik te maken van ruime subsidiemogelijkheden waarvan het zeker is dat ze vanaf januari 2023 worden aangescherpt of misschien wel niet meer bestaan.
  Een voorbeeld is de fiscale regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ‘Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen’.

Van Spaendonck Ondernemingshuis Tilburg: van energielabel F naar A++

Een Energieprestatieadvies (EPA) bepaalt het energielabel voor jouw pand en een maatwerkadvies geeft inzicht in concrete verbetermaatregelen met bijbehorende kosten, CO2-reductie en labelstappen. Voor het gebouw van Van Spaendonck Ondernemingshuis in Tilburg is een EPA-U (Energieprestatieadvies Utiliteitsgebouw) maatwerkadvies uitgevoerd. Dit bracht de bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische eigenschappen in kaart en gaf een indicatie van de energieprestatie. Het hoofdgebouw en de vleugel dateren van 1968 en 1976 en hadden met energielabel F (Energie-Index van 1,66) een flinke verduurzamingsuitdaging. Subvention verzorgde het subsidietraject voor Van Spaendonck.

Energielabel voor jouw kantoor

Wil je weten hoe jouw kantoor kan voldoen aan de energielabel-C-verplichting of welke subsidiemogelijkheden er zijn? Doe de quickscan om er direct achter te komen welke stappen je moet zetten voor jouw kantoorpand. Neem eens contact op met Jasper van Benthem om jouw situatie te bespreken. Bel 053 – 434 12 85 of gebruik het contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Jasper

Ook interessant