Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

2 januari 2024, 18:09Aangepast 5 maart 2024, 13:30

De Energielijst en Milieulijst 2024 zijn gepubliceerd. Beide bieden opnieuw Energie- en Milieu-investeringsaftrek voor energiebesparende en milieuvriendelijke investeringen. We zetten de subsidiekansen voor verduurzaming, elektrificatie, CO2-reductie en emissiebeperking in de industrie op een rij.

Milieu-investeringsaftrek in 2024

Wijzigingen Milieulijst 2024

Ondanks de nodige aanscherpingen blijft de Milieu-investeringsaftrek (MIA) in 2024 een kansrijke fiscale subsidieregeling voor de industrie. De RVO wil voorkomen dat bedrijfsmiddelen die al langer op de lijst staan (normaal gangbare investeringen) of die overlappen met andere stimuleringsregelingen zoals de SSEB en AanZET, gesteund blijven via de MIA. Daarnaast zijn Europese regels over staatssteun ook een belangrijke reden voor het schrappen van in totaal 108 bedrijfsmiddelen van de Milieulijst. Verder zijn de voorwaarden van 112 bedrijfsmiddelen gewijzigd en staan er 6 nieuwe subsidiabele investeringen op de Milieulijst 2024. Hieronder bespreken we de belangrijkste.

Hoe ziet de Milieu-investeringsaftrek er in 2024 uit?

De percentages binnen de Milieu-investeringsaftrek blijven in 2024 gelijk aan 2023. Afhankelijk van de categorie komt een investering of bedrijfsmiddel in aanmerking voor 27%, 36% of 45% investeringsaftrek.

Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek is in 2024 € 192 miljoen. Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is wederom € 25 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2024 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

Grondstoffen- en watergebruik

De Milieu-investeringsaftrek stimuleert investeringen die leiden tot milieuwinst in het productieproces. Daarom zijn er voor grondstoffen- en watergebruik enkele wijzigingen, waaronder het verwijderen van de volgende bedrijfsmiddelen:

 • Productieapparatuur voor duurzamere producten.
 • Productieapparatuur voor productie met milieuvriendelijkere grondstoffen (aanpassen bestaande situatie).
 • Productieapparatuur voor redelijk én goed recyclebare kunststof verpakkingen (aanpassen bestaande situatie).
 • Voorziening voor het benutten van afval- of proceswater van naburige ondernemingen.
 • Apparatuur voor het aanbrengen van watermerken of gps-trackers.

Mobiliteit

Voor mobiliteit zet de MIA in op door elektriciteit en waterstof aangedreven voertuigen en mobiele werktuigen. Wel is het voordeel voor elektrisch aangedreven mobiele werktuigen verlaagd van 45% naar 27%. Hybride en ‘dual-fuel’ vervoersmiddelen en werktuigen komen door aangescherpte Europese regels niet meer in aanmerking.

De investeringsaftrek voor oplaadpunten voor zware elektrisch aangedreven voertuigen en mobiele werktuigen is alleen van toepassing op een vermogen van minimaal 22 kW.

Klimaat en lucht

Voor verdere verlaging van de emissie van stikstofoxiden in de industrie, worden de voorwaarden voor ‘NOx-emissie reducerende techniek’ verruimd. De eis is verlaagd van 70% naar 50% onder de wettelijke eis. Het aftoppingsbedrag is verhoogd tot € 5.000.000.

Ook gelden er aanvullende eisen ten aanzien van fossiele brandstoffen, waardoor de volgende bedrijfsmiddelen in 2024 niet meer in aanmerking komen voor Milieu-investeringsaftrek:

 • Verwarmingsketel met low-NOx-voorzetbrander ≤ 40 mg NOx/Nm³.
 • Verwarmingsketel met low-NOx-verbrander voor stoom of thermische olie ≤ 50 mg NOx/Nm³.
 • Thermische oxidator voor laag calorische afgassen.

Gebouwde omgeving

De Milieulijst 2024 blijft de transitie naar een duurzame gebouwde omgeving stimuleren. Voor de specifieke wijzigingen voor de gebouwde omgeving, bekijk het artikel van Subvention Vastgoed.

 • Eisen voor BREEAM-NL, GPR Gebouw en circulair utiliteitsgebouw aangescherpt.
 • BREEAM-NL en GPR-gebouwen met een industriefunctie komen in 2024 voor maximaal 30.000 m² bruto vloeroppervlakte in aanmerking voor fiscale subsidie.

Nieuw op de Milieulijst:

 • Mechanische bestrijdingsapparatuur voor plagen in land- en tuinbouwgewassen in de open teelt.
 • Apparatuur voor het verminderen van ammoniak- en methaanemissies tijdens uitrijden van dierlijke mest.
 • Klimaatsysteem op basis van dauwpuntkoeling; indien gebruik wordt gemaakt van water als koudemiddel.
 • Voorzieningen voor het versterken van biodiversiteit.

Energie-investeringsaftrek in 2024

Meer energiebesparende investeringen in aanmerking voor EIA in 2024

Energiebesparende investeringen met een terugverdientijd tussen de 5 en 15 jaar komen nog altijd in aanmerking voor fiscale subsidie met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Om dit te berekenen gaat de EIA uit van bepaalde ‘algemene’ energieprijzen. In 2023 daalden deze prijzen sterk, waardoor bedrijfsmiddelen in 2024 een langere terugverdientijd hebben, en dus sneller in aanmerking komen voor de EIA.

De energieprijzen om de terugverdientijd te berekenen zijn voor 2024 (ten opzichte van 2023):

 • Aardgasprijs: daling van 32%
 • Elektraprijs: daling van 18%

Een rekenvoorbeeld te vergelijking:

 • Een investering van € 150.000 waarmee 20.000 kuub aardgas per jaar werd bespaard, kwam in 2023 uit op een terugverdientijd van 4,9 jaar en was daarmee niet subsidiabel.
 • Eenzelfde investering in 2024 komt met de nieuwe energieprijzen uit op een terugverdientijd van 6,5 jaar en is daarmee wel subsidiabel.

Hoe ziet de Energie-investeringsaftrek in 2024 eruit?

De Energie-investeringsaftrek biedt ook in 2024 weer fiscaal voordeel voor energiebesparende investeringen en duurzame energie. Het aftrekpercentage gaat van 45,5% in 2023 omlaag naar 40% in 2024. Het netto fiscale subsidievoordeel komt daarmee op 10,32% bij een vennootschapsbelastingtarief van 25,8%.

Om van de EIA gebruik te maken, moet de opdrachtverstrekking plaatsvinden in 2024. Een aanvraag indienen moet binnen drie maanden na opdracht.

EIA voor industrieel vastgoed en kantoorgebouwen

Voor de kansen voor (industrieel) vastgoed en kantoorgebouwen, bekijk het artikel van Subvention Vastgoed.

 • Investeringen in energieprestatieverbetering van bedrijfsgebouwen.
 • Warmtepompen en andere energiesystemen alleen nog subsidiabel in bestaande gebouwen.
 • Zonnepanelen voor kleinverbruikers.

Investeringen in processen;

Belangrijkste wijzigingen:

 • Apparatuur in horeca en grootkeukens: meer onderdelen komen in aanmerking.
 • Snijkop van een fiber-lasersnijmachine: bij vervanging van een CO2-lasersnijmachine. Alleen de snijkop komt in aanmerking.
 • Vacuümkoeler: voor het onder vacuüm garen en afkoelen van bakkerijproducten in een gesloten kamer.
 • Energiezuinige subkritische koel- en/of vriesinstallatie met een koelvermogen ≥ 100 kW: De eisen voor het energieverbruik zijn aangescherpt om het verbruik van de installaties verder te verlagen. Het bedrag dat in aanmerking komt voor de EIA is wel verhoogd van € 1.500 naar € 2.000 per geïnstalleerde kW van het koel- of vriesvermogen van de compressoren.
 • Energiezuinige koelinstallaties: Om het energiegebruik van koelinstallaties verder te verlagen is voor installaties met een koelvermogen ≥ 100 kW het toepassen van parallelcompressie of gas/vloeistof-ejecteur(s) verplicht gesteld. Het maximum investeringsbedrag is verlaagd naar € 2.000/kW koelvermogen in plaats van € 2.500/kW.
 • HR-elektromotor: Het minimumvermogen is verhoogd naar 200 kW omdat voor lagere vermogens efficiency-klasse IE4 verplicht is en de terugverdientijd van kleinere motoren korter is dan 5 jaar.
 • Warmtepompen: Alleen warmtepompen op basis van een halogeen koudemiddel komen nog in aanmerking.

Verwijderd van de Energielijst 2024:

Door de korte terugverdientijd staat een aantal bedrijfsmiddelen en energietechnieken niet meer op de Energielijst. In 2024 is daarom geen EIA meer mogelijk voor onderstaande investeringen:

 • UV-A LED-drooginstallatie
 • Systeem voor benutting van afvalwarmte
 • Appendages in persluchtluchtinstallaties
 • Warmtekrachtinstallatie

Investeringen in transportmiddelen

Belangrijkste wijziging:

 • Meesturende en intrekbare achteras: Nu ook voor vrachtwagen-bakwagens.

Verwijderd van de Energielijst 2024:

 • Lichtgewicht laadbak voor bedrijfswagens
 • Luchtgordijn voor geconditioneerd transport
 • Warmteterugwinning op een bestaand vaartuig
 • Cryogene transportkoeling

Investeringen in duurzame energie

Belangrijkste wijzigingen:

 • Mobiele elektriciteitsvoorziening: Accu’s die geen lood bevatten komen nog steeds in aanmerking. Uitbreiding is dat deze geen lithium meer hoeven te bevatten.
 • Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit: alleen als deze direct gekoppeld is aan een eigen duurzame energie-opwekinstallatie.
 • Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking: alleen bij een vermogen tot 55 kW.
 • Mobiel elektrisch werktuig: alleen voor een mobiel elektrisch werktuig zonder bestuurdersplaats.

Verwijderd van de Energielijst:

 • De ‘Swillvergister’

EIA of MIA 2024 aanvragen?

Wil jij meer weten over de subsidiemogelijkheden en voorwaarden in 2024? Neem hiervoor contact op met één van onze adviseurs via 038 – 853 13 85 (locatie Zwolle) of 053 – 434 85 12 (locatie Enschede). Je kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Joost

Ook interessant