Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

27 mei 2024, 13:56Aangepast 31 mei 2024, 10:06

Stikstof. Er is veel te doen geweest om het stikstofbeleid de afgelopen tijd. Los van de discussie over de juistheid van metingen, de normen en het beleid, kun je als bedrijf beter voorbereid zijn. Wat kun je zelf doen om ervoor te zorgen dat stikstof niet een beperkende factor wordt?

Stikstof – of beter reactief stikstof – komt in de lucht door emissies van uiteenlopende bronnen van vooral ammoniak en stikstofoxiden. Stikstofoxiden worden onder andere uitgestoten door verkeer en industriële processen, als bijproduct van verbrandingsprocessen. Ammoniak komt voornamelijk vrij bij landbouwactiviteiten door verdamping uit mest.

De industrie kan bijdragen aan een vermindering van de stikstofuitstoot, door enerzijds het toepassen van stikstofreductiesystemen en anderzijds door energiebesparende maatregelen te treffen. Dergelijke investeringen worden door de overheid gestimuleerd. De maatregelen zorgen ervoor dat een individueel bedrijf ruimte houdt om te kunnen blijven ondernemen.

Energiebesparing biedt subsidiepotentie

In het algemeen kun je stellen dat elke investering die substantieel bijdraagt aan energiebesparing een bijdrage levert aan de vermindering van de stikstofuitstoot. Dergelijke investeringen zijn daarom de moeite waard om te beoordelen op subsidiepotentie.

Een aantal voorbeelden ter beeldvorming:

  • Energie-efficiënter alternatief voor bestaand of nieuw/ gangbaar productieproces
  • Van gasgestookte CV naar elektrische warmtepomp
  • Selectieve (katalytische) reductie-installatie (middels een SCR of SNCR) (aanpassen van een bestaande situatie)
  • Terugwinningsapparatuur voor grondstoffen uit afgassen
  • Van gasgestookte boiler naar zonneboiler of warmtepompboiler
  • Vervangen van indirect gasgestookte ovens
  • Voertuigen met alternatieve aandrijving: waterstof, elektrisch en hybride

Enkele voorbeelden van subsidieregelingen die voor deze projecten in aanmerking komen zijn:

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor subsidie, we helpen je graag!

Subsidie aanvragen?

Wil jij weten wat de subsidiekansen zijn omtrent stikstof of energiebesparing in het algemeen? Maarten Wassing vertelt je graag wat de mogelijkheden zijn. Je kunt hem bereiken via 038 – 853 13 85 of ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Maarten

Ook interessant