Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

5 februari 2024, 08:49Aangepast 12 februari 2024, 11:27

Om de stikstofproblemen in Nederland aan te pakken introduceerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een jaarlijks terugkerende subsidieregeling om werktuigen in de bouw te verduurzamen. Met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel kunnen bouwondernemers vanaf 5 maart 2024 weer met subsidie emissieloos bouwmaterieel aanschaffen, zoals graaf- en heimachines, betonmixers, bouwaggregaten en nog veel meer.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De SSEB-regeling bestaat uit drie onderdelen: een aanschafsubsidie, retrofitsubsidie en innovatiesubsidie:

Aanschafsubsidie

Subsidie voor: De aanschaf van emissieloze werktuigen, voertuigen en hulpfuncties die na productie voor het eerst in gebruik worden genomen. Ook financial lease komt mogelijk in aanmerking.

Hoogte subsidie: Voor de aanschaf van een emissieloos werktuig bedraagt de subsidie maximaal 25% (voor mkb’ers 30%) van de meerkosten ten opzichte van een gangbaar alternatief, met een maximum van € 300.000 per bouwmachine. Het budget voor deze aanschafsubsidie is in 2024 € 36 miljoen voor bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen.

Maximale subsidie: Per onderneming is het toegestaan om meerdere aanvragen in te dienen. Een (groep van) onderneming(en) mag in een kalenderjaar maximaal € 1 miljoen aan subsidie ontvangen.

Benieuwd welke bouwmachines in aanmerking komen voor subsidie? Bekijk hier de lijst.

Retrofitsubsidie

Subsidie voor: Voor het ombouwen van werktuigen met NOx-reducerende maatregelen.

Hoogte subsidie: Bij de ombouw van een werktuig bedraagt de subsidie 25 tot 30% (voor mkb’ers 30 tot 50%) van de netto investeringskosten van de maatregelen om de emissie terug te dringen, tot maximaal € 300.000. Het budget voor de retrofitsubsidie is in 2024 € 10 miljoen.

Innovatiesubsidie

Subsidie voor: Technologie-, innovatie-, en kennisontwikkeling die een bijdrage leveren aan het behalen van een reductie in emissies, met name NOx, CO2 en fijnstof. Subsidie wordt verstrekt voor experimentele ontwikkeling en haalbaarheidsstudies.

Hoogte subsidie: Voor experimentele ontwikkeling bedraagt het subsidiepercentage 25% van de subsidiabele kosten. Voorbeelden hiervan zijn kosten van personeel, apparatuur, gebouwen en de ontwikkeling van prototypes. Voor haalbaarheidsstudies is het subsidiepercentage 50% van alle gemaakte onderzoekskosten.

Het budget voor de innovatiesubsidie is in totaal € 10 miljoen. Hiervan is € 9 miljoen bestemd voor ondersteunen van experimentele ontwikkeling en € 1 miljoen voor haalbaarheidsonderzoeken.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

  • De SSEB is open van 5 maart 2024 tot en met 31 oktober 2024. De beoordeling gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
  • De subsidie is exclusief bedoeld voor bedrijven in de bouwsector, daarom komen alleen bedrijven met SBI-code 39, 41, 42, 43, 4941, 50201, 7712, 7732 of 7739 in aanmerking voor subsidie. Deze SBI-codes zijn van toepassing op bedrijven gericht op de nieuwbouw, het onderhoud, de verbouw of het slopen en verwijderen van een onroerende zaak of een gedeelte daarvan.
  • De maximale subsidie is € 300.000 per bouwmachine en (een groep van) ondernemingen mogen per kalenderjaar niet meer dan € 1 miljoen subsidie ontvangen.
  • De overeenkomst moet voor 5 maart 2024 gesloten zijn, maar mag op deze datum nog niet definitief zijn. In de overeenkomst moet staan dat deze pas na de subsidieaanvraag definitief wordt.
  • Afhankelijk van de investering kunnen er eisen gelden voor de machine, het vermogen, de accu of de voertuigkwalificatie.
  • Het werktuig of de machine moet na vaststelling minimaal vier jaar eigendom blijven.
  • De SSEB is een geldelijke subsidie die je kunt combineren met andere subsidieregelingen, zoals de fiscale Milieu- en Energie-investeringsaftrek. Neem contact met ons op voor de optimale combinatie.

Doel van de SSEB

Het kabinet wil dat de bouw in 2030 60% minder stikstof en 0,4 megaton minder CO2-uitstoot. De SSEB moet bedrijven in de bouwsector stimuleren hun bouwmaterieel te verduurzamen.

Subsidie voor emissieloos bouwmaterieel aanvragen?

De SSEB biedt bedrijven een mooie kans om met subsidie hun werktuigen te verduurzamen. Onze verwachting is dat gezien de beperkte budgetten en de grote mate van interesse het budget snel uitgeput raakt. De beoordeling gaat op volgorde van binnenkomst. Het is daarom van belang om de aanvraag goed voor te bereiden vóór de openstellingsdatum en deze op de eerste dag van de openstelling in te dienen. Bij overtekening van het budget vindt loting plaats onder de ingediende aanvragen op de dag van overtekening.

Heb je vragen of ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw onderneming? Neem dan contact op met subsidieadviseur Industrie Maarten Wassing via 06 – 14 22 61 83 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Maarten

Ook interessant