Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

3 januari 2023, 16:36Aangepast 4 januari 2023, 10:02

De Energielijst en Milieulijst 2023 zijn gepubliceerd. Voor beide zijn de budgetten fors verhoogd waarmee de overheid vol blijft inzetten om een verdere verduurzaming, elektrificatie, CO2-reductie en emissiebeperking te versnellen. Subvention helpt daar graag bij en zet de in het oog springende wijzigingen voor de industrie op een rij.

Energie-investeringsaftrek voor de industrie in 2023

Energiebesparende investeringen met een terugverdientijd tussen de 5 en 15 jaar komen nog steeds  in aanmerking voor de EIA-subsidie. De energieprijzen waarmee gerekend moet worden, zijn echter geactualiseerd en met circa 300% gestegen, conform de situatie zoals iedereen deze inmiddels ervaart in het energielandschap. Dit heeft grote invloed op de terugverdientijden van energiebesparende investeringen. Hierdoor verwachten wij een grote verschuiving. Een rekenvoorbeeld:

 • Een investering van € 135.000 waarmee 30.000 kuub aardgas per jaar werd bespaard, kwam in 2022 uit op een terugverdientijd van circa 12 jaar en was daarmee subsidiabel.
 • Dezelfde investering in 2023, met de nieuwe geijkte getallen, komt uit een op een terugverdientijd van 3,4 jaar en is daarmee niet meer te subsidiëren.
 • Oftewel een besparing van 10.000 kuub in 2023 levert eenzelfde terugverdientijd op als 30.000 kuub in 2022.

Hoe ziet de Energie-investeringsaftrek in 2023 eruit?

De Energie-investeringsaftrek biedt ook in 2023 weer fiscaal voordeel voor energiebesparende investeringen en duurzame energie. Het aftrekpercentage blijft 45,5% over de investeringen uit de Energielijst 2023.

Om van de EIA gebruik te maken, moet de opdrachtverstrekking plaatsvinden in 2023. Een aanvraag indienen moet binnen drie maanden na opdracht.

Nieuwe subsidiabele investeringen op de Energielijst 2023:

 • Elektrisch of waterstof aangedreven truckmixer.
 • Elektrische koeling op koel/vries wegtransport.

Wijzigingen op de Energielijst 2023:

 • De eisen voor HR-elektromotoren zijn aangescherpt.
 • Opslag van overtollige warmte is uitgebreid met hoge temperatuur toepassingen.
 • De accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit is aangepast om alleen systemen die een bijdrage leveren aan de energietransitie in aanmerking te laten komen.
 • Om het energiegebruik van koelinstallaties verder te verbeteren is voor installaties met een koelvermogen ≥ 100 kW het toepassen van warmteterugwinning verplichtgesteld.
 • Voor Technische voorzieningen voor CO2-emissiereductie bij bestaande inrichtingen is het maximum investeringsbedrag verdubbeld: € 300 per ton CO2-reductie per jaar (dit was € 150)

Nog steeds subsidiabel:

 • Energiezuinige koelinstallaties.
 • Industriële warmtepompen.
 • Organic Rankine Cycle.
 • Energiezuinige elektromotoren.
 • Investeringen in recyclingstechnieken.
 • Investeringen in het besparen van grondstoffen.
 • Kantoorgebouw verbeteren van het energielabel.

Niet meer subsidiabel zijn:

 • Ledverlichting.
 • Biomassaketels.
 • Rookgaswarmtewisselaars.
 • Warmte- en koudenetten (in verband met aangekondigde nieuwe subsidieregeling).

Milieu-investeringsaftrek voor de industrie in 2023

De grootste wijzigingen zijn doorgevoerd in het hoofdstuk over de gebouwde omgeving, ook relevant voor industrieel vastgoed en kantoorgebouwen.

>> Zie hier de kansen in 2023 voor industrieel vastgoed en kantoorgebouwen

Nieuwe subsidiabele investeringen op de Milieulijst 2023:

 • Productieapparatuur voor productie met milieuvriendelijkere grondstoffen (aanpassen bestaande situatie).
 • Apparatuur voor procesgeïntegreerde emissiereductie (aanpassen bestaande situatie).
 • Plasma-installatie voor behandelen van dierlijke mest.
 • Elektrisch of waterstof aangedreven truckmixer.
 • Waterstof aangedreven mobiel werktuig.
 • Systeem voor het voorkomen of verwijderen van aangroei (door UV licht of ultrasoon geluid).
 • Biotricklingsysteem voor het verwijderen van VOS.
 • Accu (2 tot 30 kVa) of biogasaggregaat voor stroomvoorziening van lokale activiteiten.

Hoe ziet de Milieu-investeringsaftrek er in 2023 uit?

De percentages binnen de Milieu-investeringsaftrek blijven in 2023 gelijk aan 2022. Afhankelijk van de categorie komt een investering of bedrijfsmiddel in aanmerking voor 27%, 36% of 45% investeringsaftrek.

Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek is in 2023 € 194 miljoen, dat is € 50 miljoen meer dan het jaar ervoor. Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is wederom € 25 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2023 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

Wijzigingen op de Milieulijst 2023:

 • Zeer duurzame motor voor een vaartuig: verbrandingsmotoren die werken op waterstof of methanol komen nu ook in aanmerking.
 • Voor stikstofreductie, NOx-emissie reducerende techniek wordt nu ook, naast procesaanpassing, additionele (nageschakelde) voorzieningen toegestaan. Het maximaal te melden investeringsbedrag voor dit bedrijfsmiddel is verhoogd van € 500.000 naar € 2 miljoen.
 • De omschrijving voor koelsystemen met water als koudemiddel is verbreed zodat ook klimaatsystemen op basis van dauwpuntkoeling in aanmerking komen.

Niet meer subsidiabel zijn:

 • Verwarmingsketels met geïntegreerde low-NOx-brander ≤ 20 mg NOx/Nm3 en/of ≤ 30 mg NOx/Nm3

EIA of MIA 2023 aanvragen?

Wil jij meer weten over de subsidiemogelijkheden en voorwaarden in 2023? Neem hiervoor contact op met één van onze adviseurs via 053 – 434 85 12 (locatie Enschede) of 038 – 853 13 85 (locatie Zwolle). Je kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Maarten

Ook interessant