Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

18 april 2019, 11:27Aangepast 29 oktober 2019, 10:10

Ondernemers in Overijssel en Gelderland die investeren in innovatieve en duurzame projecten kunnen in 2019 weer subsidie ontvangen op projecten gericht op CO2-reductie en R&D-samenwerking.

De EFRO-regeling (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) van OP Oost maakt onderscheid in de categorie ‘Algemene innovatie’ en ‘Koolstofarme innovatie’. De laatstgenoemde categorie heet vanaf 2019 ‘Slimme CO2-reducties’.

De openstelling van de regeling Proeftuinen is nog onzeker en volgt eventueel later in het jaar.

Subsidie voor ‘Slimme CO2-reductie samenwerkingsprojecten’

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Samenwerkende organisaties waarvan minimaal één mkb-onderneming uit Gelderland of Overijssel, kunnen subsidie ontvangen met de subsidieregeling ‘Slimme CO2-reductie samenwerkingsprojecten’. Projecten komen in aanmerking als ze zich naast koolstofarme innovatie richten op:

 1. het ontwikkelen en uittesten van nieuwe concepten en processen;
 2. onderzoek en ontwikkeling van nieuwe financieringsmodellen;
 3. ontwikkeling, testen of demonstreren van innovatieve technologieën gericht op:
  • slimme (distributie)systemen;
  • de productie en distributie van hernieuwbare energiebronnen;
  • energieopslag;
  • energie efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie bij bedrijven, openbare gebouwen en in de woningbouw;
  • het terugdringen of hergebruik van grondstoffen en mineralen,
  • het vervangen van fossiele grondstoffen door biologische grondstoffen.
 4. slimme uitrol: pilots voor (grootschalige) praktijktesten en demonstratie in een operationele omgeving als laatste stap voor de marktintroductie.
 5. het verrichten van experimentele ontwikkelingen in een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu- en energietechnologie.

Wat zijn de voorwaarden voor subsidie?

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

 • Aanvrager: Een subsidieaanvraag kan worden gedaan door minimaal drie onafhankelijke samenwerkende organisaties waarvan minimaal één mkb-onderneming uit Gelderland of Overijssel. Kennisinstellingen, gemeenten, waterschappen, woningbouwverenigingen of -coöperaties kunnen lid zijn van het samenwerkingsverband en subsidie aanvragen.
 • Subsidiepercentage: Het subsidiepercentage per subsidieontvanger is maximaal 40% van de subsidiabele kosten. Voor een mkb-ondernemer of kennisinstelling is dit maximaal 50%.
 • Subsidiebedrag: De subsidie bedraagt minimaal € 350.000 en maximaal € 2.000.000 per aanvraag.
 • Tijdspad: Subsidie aanvragen, kan vanaf 16 mei 2019 tot en met 31 maart 2020. Projecten mogen nog niet zijn gestart vóór de subsidieaanvraag en mogen niet langer duren dan 30 juni 2023.
 • Beoordeling: Projecten worden beoordeeld op basis van het “first come, first serve” principe.

Een aantal beperkende voorwaarden is weg gelaten. Zo geldt het minimale percentage voor zowel de deelname van mkb-bedrijven als voor experimenteel onderzoek niet meer. Het subsidiepercentage voor mkb’ers is verhoogd van 40% naar 50% en de staatssteuntoets vervalt bij dit onderdeel. Een extra verruiming is, dat er op basis van de beschikking op voorhand een voorschot van 10% aangevraagd kan worden.

Waar moet ik op letten bij een subsidieaanvraag?

Beoordeling van de aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Dit betekent dat aanvragen zo snel en compleet mogelijk moet gebeuren. Elke aanvraag wordt getoetst op de volgende beoordelingscriteria:

 • aansluiting bij doelstellingen Operationeel Programma;
 • mate van innovativiteit;
 • kwaliteit van de businesscase;
 • kwaliteit van de aanvraag;
 • mate waarin het project bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.

Subsidie voor ‘Grote R&D-samenwerkingsprojecten: Algemene innovatie’

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Minimaal drie samenwerkende organisatie kunnen via de subsidieregeling ‘Grote R&D-samenwerkingsprojecten’ subsidie ontvangen voor innovatieprojecten. Deze projecten moeten zich richten op innovatie in de sectoren Agro & Food, Health of High Tech Systemen & Materialen (S3-sectoren).

Centraal staat de uitvoering van gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. Denk hierbij aan product- en procesinnovatie zoals de toepassing van microdeeltjes op industriële schaal of technische toepassingen om watergebruik van verschillende gewassen te optimaliseren.

Wat zijn de voorwaarden voor subsidie?

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

 • Aanvrager: Minimaal drie van elkaar onafhankelijke samenwerkende organisaties, waarvan minimaal één mkb-onderneming, die ook ten minste 30% van de kosten maakt en betaalt.
 • Subsidiepercentage: Het subsidiepercentage per subsidieontvanger is maximaal 40% van de subsidiabele kosten.
 • Subsidiebedrag: Een subsidie bedraagt minimaal € 350.000 en maximaal € 2.000.000 per aanvraag.
 • Tijdspad: Subsidie aanvragen, kan vanaf 16 mei 2019 tot en met 31 maart 2020. Projecten mogen nog niet zijn gestart vóór de subsidieaanvraag en mogen niet langer duren dan 30 juni 2023.
 • Beoordeling: Projecten worden beoordeeld op basis van het “first come, first serve” principe.

Een aantal aanvullende voorwaarden geldt voor aanvragen binnen de categorie Grote R&D-samenwerkingsprojecten. Zo mogen kosten níet gemaakt worden vóór indiening van de subsidieaanvraag. Ook mag geen van de organisaties in de aanvraag meer dan 70% van de kosten maken.

Daarnaast moet bij iedere subsidieaanvraag tenminste 25% van de activiteiten bestaan uit experimentele ontwikkeling. Voor activiteiten van kennisinstellingen, die kunnen worden aangemerkt als industrieel onderzoek, geldt een maximaal subsidiepercentage van 50% van de subsidiabele kosten.

Waar moet ik op letten bij een subsidieaanvraag?

Beoordeling van de aanvragen vindt – net als bij de regeling Slimme CO2-reductie – plaats op volgorde van binnenkomst. Dit betekent dat aanvragen zo snel en compleet mogelijk moet gebeuren. Elke aanvraag wordt getoetst op de volgende beoordelingscriteria:

 • aansluiting bij doelstellingen Operationeel Programma;
 • mate van innovativiteit;
 • kwaliteit van de businesscase;
 • kwaliteit van de aanvraag;
 • mate waarin het project bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.

Subsidie voor kleine(re) R&D-samenwerkingsprojecten?

Voor de uitvoering van een klein(er) R&D-samenwerkingsproject kun je subsidie aanvragen via de MIT-R&D-samenwerkingsprojecten.

De mogelijkheden voor jouw bedrijf?

Onze adviseurs hebben veel ervaring met subsidieaanvragen voor innovatieprojecten en helpen je graag jouw subsidiekansen te optimaliseren. Neem vrijblijvend contact op met Maarten Wassing via 038 – 853 13 85 of Kathleen Bos via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Maarten

Ook interessant