Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

21 december 2020, 12:24Aangepast 19 januari 2021, 10:53

De nieuwe Milieulijst 2021 biedt volop kansen voor ondernemers om hun onderneming te verduurzamen en op het gebied van circulariteit. Hierop staan 50 nieuwe bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en vervallen 33 bedrijfsmiddelen uit 2020. Ook wordt jaarlijks de formulering van veel bedrijfsmiddelen versoepeld of aangescherpt. De wijzigingen laten meer mogelijkheden voor duurzaam en circulair ondernemen zien. We bespreken de belangrijkste punten voor de industrie.

Hoe ziet de Milieu-investeringsaftrek er in 2021 uit?

De percentages binnen de Milieu-investeringsaftrek blijven in 2021 ongewijzigd. Afhankelijk van de categorie komt een investering of bedrijfsmiddel in aanmerking voor 13,5%, 27% of 36% investeringsaftrek. Het budget gaat wel omlaag naar € 114 miljoen voor 2021. Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is wederom € 25 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2021 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

Subsidie voor recycling en een circulaire economie

De Milieulijst 2021 biedt meer mogelijkheden voor ondernemers die investeren in een circulaire economie. In 2021 komen productieapparatuur voor recyclebare kunststof verpakkingen en voorzieningen voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen in aanmerking voor MIA. Ook het verwerken van gerecyclede grondstoffen in een nieuw product komt in aanmerking. Daarnaast kunnen ondernemers die investeren in verwerkingsapparatuur voor gerecyclede grondstoffen een beroep doen op de MIA/Vamil.

Voorbeelden van nieuwe bedrijfsmiddelen op de Milieulijst 2021:

 • Productieapparatuur voor (producten van) biobased plastics
 • Grondstofbesparende industriële apparatuur
 • Droger voor kunststofrecyclaat
 • Productieapparatuur voor duurzamere producten
 • Productieapparatuur voor goed recyclebare kunststof verpakkingen (aanpassen bestaande situatie)
 • Apparatuur of voorziening voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen
 • Afvulmachine voor herbruikbare verpakkingen
 • Recyclingapparatuur (hoogwaardiger dan gangbaar)
 • Scheidingsapparatuur voor afval
 • Chiller met water als koudemiddel
 • Elektrisch werktuig op een truckchassis
 • Mobiel elektrisch hijswerktuig
 • Nieuwe en innovatieve emissiereducerende technologie
 • Vergroening van een bedrijfsterrein (aanpassen bestaande situatie)

Nieuwbouw en renovatie met gebouwkeurmerk BREEAM, GPR of LEED

In 2021 worden alle utiliteitsgebouwen met industriefunctie, waaronder ook koel- en vrieshuizen, met een duurzaam gebouwkeurmerk (BREEAM, GPR of LEED) weer gesubsidieerd. De bedrijfsmiddelen voor duurzame gebouwen zijn dit jaar aangepast. Dit is een gevolg van het uitbrengen van nieuwe versies van de BREEAM, GPR, LEED BD+C certificeringschema’s.

De eis voor een vegetatiedak voor gebouwen met industriefunctie stuitte op grote bezwaren vanuit de markt. In 2021 zijn daarom meerdere opties opgenomen voor een gebouw(deel) met een industriefunctie. Voor kleinere gebouwen of gebouwen met een vegetatiedak gelden hogere bedragen.

Voorwaarden BREEAM, GPR of LEED

Om in aanmerking te komen voor een gebouwkeurmerk BREEAM, GPR of LEED DB+C moet een gebouw(deel) met industriefunctie aan een van de volgende eisen voldoen:

 1. voorziening voor duurzame energieopwekkingsinstallaties op ten minste 50% van het dakoppervlak, waarbij het totale dakoppervlak is voorzien van witte dakbedekking, of;
 2. voorziening voor duurzame energieopwekkingsinstallaties op ten minste 50% van het dakoppervlak met rondom en tussen de energieopwekkingsinstallaties een vegetatiedak op ten minste 25% van het dakoppervlak, of;
 3. witte dakbedekking en een gevelbegroeiingssysteem op ten minste 20% van het totale geveloppervlak.

Als een gebouw(deel) zonder industriefunctie wordt voorzien van een vegetatiedak op ten minste 75% van het oppervlak, is de aftopping per vierkante meter bvo hoger.

Hoeveel bedraagt de MIA voor utiliteitsgebouwen?

Onderstaande tabel is een overzicht van de utiliteitsgebouw(delen) met bijbehorende maximumbedragen die in aanmerking komen voor Milieu-investeringsaftrek.

Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie
≤ 1.000 m² bvo € 1.200/m² bvo
> 1.000 m² bvo € 600/m² bvo
Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie voorzien van vegetatiedak op ten minste 75% van het dakoppervlak
≤ 1.000 m² bvo € 1.400/m² bvo
> 1.000 m² bvo € 800/m² bvo
Utiliteitsgebouw (deel) met industriefunctie volgens bovenstaand punt 1
5.000 m² bvo € 600/m² bvo
> 5.000 m² bvo € 400/m² bvo
Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie volgens bovenstaand punt 2 of 3
5.000 m² bvo € 800/m² bvo
> 5.000 m² bvo € 600/m² bvo

Afhankelijk van de mate van duurzaamheid van de nieuwbouw of renovatie is het aftrekpercentage 13,5% of 27% over het afgetopte bedrag per vierkante meter bruto vloeroppervlak (bvo). Het nettovoordeel varieert hiermee van € 13,50 tot € 81 per m² bvo.

Per omgevingsvergunning kan slechts één gebouwdeel met industriefunctie en één gebouwdeel zonder industriefunctie gemeld worden.

Milieu-investeringsaftrek 2021 aanvragen?

Wil jij meer weten over de subsidiemogelijkheden en voorwaarden in 2021? Neem dan contact op met Subvention Enschede via 053 – 434 85 12 of Subvention Zwolle via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Kathleen

Ook interessant