Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

6 mei 2024, 09:41Aangepast 27 mei 2024, 13:54

De DEI+-subsidie richt zich met name op grote projecten (meer dan € 3 miljoen subsidie) maar biedt ook kansen voor kleinere projecten (minder dan € 3 miljoen subsidie). Deze subsidie is bedoeld voor het testen of demonstreren van innovatie technieken gericht op een circulaire economie om duurzamer om te gaan met grondstoffen. Het doel is om grondstoffen langer en zoveel mogelijk opnieuw met dezelfde kwaliteit blijven gebruiken.

De regeling is open van maandag 22 april 2024 tot en met vrijdag 1 november 2024. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie richten zich op:

 1. De verbetering van de hulpbronnenefficiëntie (met minder evenveel produceren) door:
  a) Netto minder hulpbronnen te verbruiken.
  b) Primaire grondstoffen (uit natuurlijke bronnen) te vervangen door secundaire (hergebruikte, teruggewonnen of gerecyclede) grondstoffen.
 2. Het voorkomen en beperken van afvalproductie. Of op de voorbereiding voor hergebruik, ontsmetting en recycling en hergebruik van afval.
 3. De inzameling, sortering, ontsmetting, voorbehandeling en behandeling van geproduceerde producten, materialen of stoffen. En die anders niet of op een minder hulpbronnenefficiënte manier zouden worden gebruikt.
 4. De gescheiden inzameling en sortering van afval, als voorbereiding op hergebruik of recycling.
 5. Het vervangen van grondstoffen van fossiele of minerale oorsprong door grondstoffen afkomstig van biomassa (biobased). Voor een demonstatieproject op dit gebied krijg je alleen subsidie als het gaat om recycling en hergebruik van reststromen.

Welke projecten komen in aanmerking?

Je kunt subsidie aanvragen voor een pilot- dan wel een demonstratieproject.

Bij een demonstratieproject gaat het bijvoorbeeld om het op ware grootte demonstreren van het principe of van een prototype. Daarbij blijft de installatie ook na het project in gebruik. Is dat niet het geval? Omdat je de installatie demonteert of deze stil komt te staan? Dan is dit mogelijk een pilotproject (experimentele ontwikkeling). Het is dan geen demonstratieproject.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De kosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan een project, komen in aanmerking voor 40% subsidie. Voor het mkb is er een opslag. Niet subsidiabel zijn de kosten voor een controleverklaring, binnenlandse reiskosten, financieringskosten, administratief projectmanagement en kennisverspreiding.

Voor DEI+-aanvragen voor circulaire projecten is een budget van € 20 miljoen beschikbaar.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 • Aanvragen indienen moet voordat er verplichtingen worden aangegaan.
 • De looptijd van een project is vier jaar.
 • Projecten starten uiterlijk zes maanden na de beschikking.
 • Het project moet technisch en economisch haalbaar zijn.
 • Beoordeling van de subsidieaanvraag gebeurt op basis van first come, first serve (op volgorde van binnenkomst). Wacht daarom niet te lang met voorbereiden.

Subsidie aanvragen voor circulair project?

Benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor jouw project of bedrijf? Neem dan contact op met Maarten Wassing via 06 – 14 22 61 83 of maak gebruik van ons contactformulier.

We zijn benieuwd naar jouw ambities en denken graag met je mee.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Maarten

Ook interessant