Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

In juli 2020 opende Van der Valk haar nieuwe Hotel Amsterdam Zuidas. Dit all-electric hotel telt 234 kamers en luxe suites en heeft een eigen wellness en fitness center. Het hotel heeft een uitstekende locatie en bereikbaarheid naast station RAI. Met het certificaat BREEAM Outstanding toont het gebouw ook haar ambitie op het gebied van duurzaamheid. Van der Valk zet in op een opleverscore van 87%, de hoogste tot nu toe uitgereikt aan een hotel in Nederland.

Een unieke ervaring voor de gast

Van der Valk wil dat gasten een unieke ervaring in haar hotels beleven. Ondernemers Freek en Adriaan van der Valk geven daarbij aan: ‘Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol. Dat uit zich in de vooruitstrevende duurzame nieuwbouwprojecten tot de selectie van leveranciers, groene wanden in vergaderzalen en de menukaart.’

Bij de bouwprojecten van Van der Valk helpt Thijs Vaneker, subsidieadviseur Vastgoed bij Subvention, al jaren bij zowel nieuwbouw als renovatie. ‘Door in het ontwerp rekening te houden met duurzaamheidseisen van het hoogst haalbare gebouwlabelniveau BREEAM Outstanding, kwam 27% van de totale bouwsom in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek’, legt Thijs uit. Dit resulteert in een netto fiscaal subsidievoordeel van 6,75% van de subsidiabele gebouwkosten bij 25% vennootschapsbelasting.

Veel subsidiemogelijkheden voor duurzame energiezuinige keuzes

‘Bij dergelijke nieuwbouwprojecten denken we vanaf de tekentafel mee’, vertelt Thijs. ‘We stemmen de duurzaamheidsambities af en lichten het hele ontwerp door op energiezuinige en milieuvriendelijke keuzes, materiaalgebruik en innovatieve installatietechniek of constructies.’ Bij Hotel Amsterdam Zuidas leverde dat een flink subsidievoordeel op voor verschillende onderdelen.

Er is gebruikgemaakt van de SDE+, een exploitatiesubsidie voor de zonnepanelen op het hotel en de Energie-investeringsaftrek voor onder andere warmtepompen, triple glas, ledverlichting en warmteterugwinningssystemen uit ventilatielucht en op de koelinstallatie.

Thijs vervolgt: ‘Bijzonder om te melden, is dat als een van de eerste hotels een transkritische CO2-koelinstallatie is toegepast. Dat wil zeggen, dat er gebruikt wordt gemaakt van een natuurlijk koudemiddel in plaats van een milieubelastende HFK. Door de energiezuinige en milieuvriendelijke voorzieningen, waaronder de toepassing van duurzaam FSC-/PEFC-hout, hebben we ook nog met succes een beroep gedaan op groenfinanciering. Dit is een rentekorting die via zogenaamde groenbanken wordt verleend bij duurzame investeringen, in dit geval nieuwbouw. Daarbij draagt het gebouw ook bij aan de klimaatdoelstellingen door de substantiële vermindering van de CO2-uitstoot.’

De subsidiabele onderdelen van Hotel Amsterdam Zuidas op een rij:

Verwarming en koeling

 • Warmtepompen waaronder een hoogtemperatuur warmtepomp
 • Warmteterugwinningsystemen voor ventilatielucht van zalen, hotelkamers, restaurant en wellness
 • Klimaatbesparingssysteem door de koppeling van het reserveringssysteem aan de hotelkamerpas
 • Benutting restwarmte uit koel- en vriestechniek voor de verwarming van het hotel
 • Transkritische CO2-koelinstallatie met daarop aangesloten koel- en vriescellen en koelwerkbanken
 • Energetische oplossing door stadsverwarming te koppelen aan het zogenaamde KAT-systeem (Kitchen Air Technology) die de warmte van de grootkeuken zuivert en optimaal hergebruikt
 • Ingenieus inkoopsysteem met smart grid

Keukentechniek

 • Inductie bak- en kookplaten
 • Laagdebiet afzuigkap

Gebouw

 • HR glas (triple glas)
 • Milieu-investeringsaftrek voor de gehele bouwsom (BREEAM Outstanding) door onder andere:
  • Toepassing van FSC-hout
  • Afwatering hemelwater van het gebouw komt uit op openbaar water

Elektrotechnische installaties

 • Ledverlichting
 • Oplaadpunten voor elektrische auto’s
 • PV-installatie (zonnepanelen) op het dak

De meerwaarde van BREEAM

Duurzaam gebouw Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas BREEAM OutstandingHet behalen van een gebouwkeurmerk als BREEAM vraagt veel aandacht gedurende het bouwproces. Ook vergt het BREEAM Outstanding-niveau flinke meerkosten ten opzichte van BREEAM Excellent, helemaal bij gebouwen volgens bouwbesluit. Van der Valk is echter overtuigd van de meerwaarde van BREEAM, zo geven Freek en Adriaan van der Valk aan: ‘De investering in deze kosten zijn te verantwoorden, omdat we van mening zijn dat een goed doordacht en energiezuinig gebouw op de langere termijn goedkoper is qua exploitatie, in beheer en onderhoud, en een prettigere omgeving oplevert voor gasten en medewerkers. Dit sluit aan bij het toekomstbestendig maken van familiebedrijf Van der Valk.’

Leuk om te melden is dat er ook aan ecologische aspecten gedacht is zoals een insectenhotel, vleermuizenkasten en groene terrassen in het gebouw.

In een bouwvlog vertelt Adriaan Van der Valk over BREEAM. Ook komt Jeroen van Neerbos van Linthorst Installatietechniek aan het woord over de duurzame technieken die toegepast zijn bij Hotel Amsterdam Zuidas.

Hoe werkt BREEAM als gebouwkeurmerk?

BREEAM is een integrale methode voor het meten en certificeren van duurzaamheid van gebouwen. Bij zowel nieuwbouw als renovatie beoordeelt BREEAM de duurzaamheidsprestatie op negen categorieën:

 • Energie
 • Gezondheid
 • Landgebruik en ecologie
 • Materialen
 • Management
 • Vervuiling
 • Transport
 • Afval
 • Water

Afbeelding: breeam.nl

Het uiteindelijke niveau wordt bepaald aan de hand van een deelscore op de verschillende duurzaamheidsthema’s met elk hun eigen weging. Het gebouw verkrijgt een totaalscore die het BREEAM-niveau en een bijbehorende hoeveelheid sterren weergeeft: Pass (1 ster), Good (2 sterren), Very Good (3 sterren), Excellent (4 sterren) of Outstanding (5 sterren).

Afbeelding: breeam.nl

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. De Dutch Green Building Council (DGBC) is ontwikkelaar en beheerder van de BREEAM-NL keurmerken.

Waar moet je aan denken bij het behalen van BREEAM?

Subvention deelt de ervaring van Van der Valk om voor een soepel proces de verantwoordelijkheid voor BREEAM te delen. Alle partijen, van opdrachtgever tot (onder)aannemer en leveranciers, hebben met BREEAM te maken en moeten informatie aanleveren of meedenken.

Daarnaast is het van belang in een ontwerpstadium de eisen en aandachtspunten van BREEAM in het bouwproces te borgen, zodat alle betrokken partijen weten wat van hen verwacht wordt. Voordeel is dat er een gezamenlijk doel nagestreefd wordt, wat de onderlinge samenhang versterkt en het bouwteam ten goede komt.

Ontwikkeling van Van der Valk Hotels

Met de opening van Hotel Amsterdam Zuidas in juli 2020, stopt de ontwikkeling van Van der Valk niet. Er liggen veel mooie plannen in het verschiet. Zo is er een aantal hotels in ontwikkeling en worden er continu verbeteringen doorgevoerd in bestaande hotels. Naast Van der Valk Zuidas wordt ook Hotel Deventer aardgasloos en door de inzet van windenergie zelfs energieneutraal.

Het behaalde niveau voor het BREEAM-certificaat voor Hotel Amsterdam Zuidas is Outstanding, het hoogst haalbare duurzaamheidsniveau. Dutch Green Building Council (DGBC) beschrijft dergelijke gebouwen als innovator, waar minder dan 1% van de gebouwenvoorraad in Nederland uit bestaat.

Subsidie voor duurzaam bouwen hotel of leisure vastgoed?

Ben je benieuwd wat de mogelijkheden voor duurzaam bouwen en bijbehorende subsidiekansen voor jou zijn? Neem vrijblijvend contact met Thijs Vaneker via 053 – 434 12 85 of Ruud Lenderink via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Thijs

Ook interessant