Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Het laten opstellen van een (energie) maatwerkadvies of een GPR- of BREEAM-rapportage biedt veel meer dan alleen inzicht in de mogelijkheden op gebied van energie of milieu. GPR Gebouw en BREEAM nemen bijvoorbeeld ook omgevingsfactoren, management en het welzijn van de gebruiker mee.

Een gebouwcertificaat heeft daarmee grote positieve impact op enerzijds de toekomstbestendigheid, de marktwaarde, de huuropbrengsten en je imago, en anderzijds verlaging van het energieverbruik, de milieubelasting en de exploitatiekosten. En het zet de deur open voor flink wat subsidievoordeel.

Wat is BREEAM?

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is sinds 2009 een certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Dutch Green Building Council heeft de methode geschikt gemaakt voor Nederland: BREEAM-NL. Deze methode beoordeelt projecten op integrale duurzaamheid. Voor nieuwbouwprojecten is er BREEAM-NL Nieuwbouw. Bestaande gebouwen worden beoordeeld met BREEAM-NL In-Use.

BREEAM-NL kent 9 categorieën voor de duurzaamheidsbeoordeling van gebouwen:

  1. Management: De beoordeling van de inzet voor duurzaamheid en het bewijs van verantwoordelijkheid en betrokkenheid van het bouwteam.
  2. Gezondheid: Het bevorderen van een gezond binnenmilieu voor gebruikers door het minimaliseren van luchtvervuiling en het bieden van een comfortabele en stimulerende werkomgeving.
  3. Energie: Het maximaliseren van energie-efficiëntie, het gebruik van duurzame energiebronnen en het verminderen van de CO2-uitstoot van het gebouw.
  4. Transport: Het bevorderen van duurzaam vervoer door goede bereikbaarheid, stimulering van fietsen en openbaar vervoer, en het faciliteren van elektrische voertuigen.
  5. Water: Het efficiënt omgaan met watergebruik, het minimaliseren van afvalwater en het hergebruik van regenwater voor duurzame watervoorziening.
  6. Materialen: Het bevorderen van duurzaam materiaalgebruik, het verminderen van milieubelasting door selectie van duurzame materialen en recycling van bouwafval.
  7. Afval: Het minimaliseren van bouwafval, het bevorderen van hergebruik en recycling, en het verantwoord verwijderen van afvalstoffen.
  8. Landgebruik & ecologie: Het behouden en beschermen van natuurlijke habitats, het minimaliseren van de ecologische impact van het gebouw en het stimuleren van biodiversiteit.
  9. Vervuiling: Het verminderen van lucht-, water- en bodemverontreiniging door het gebruik van milieuvriendelijke materialen en technologieën, en het minimaliseren van geluidsoverlast.

Gebouwen die voldoen aan de BREEAM-normen kunnen in aanmerking komen voor subsidie en kennen andere voordelen zoals verhoogde waarde, lagere exploitatiekosten en een beter imago. Ten slotte kan BREEAM je helpen te voldoen aan (internationale) wetgeving en duurzaamheidsdoelen.

Met BREEAM-NL krijg je inzicht in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van je project. Omdat BREEAM-NL internationaal erkend is, al jaren bestaat en veel wordt gebruikt in Nederland, wordt de prestatie door de markt op waarde geschat. Op die manier werk je zichtbaar en meetbaar aan het behalen van de duurzaamheidsambities van je organisatie.

Met een duurzaam gebouw bespaar je op je operationele kosten. Bovendien zijn duurzame projecten in trek bij huurders en gebruikers. Dat betekent dat een gebouw meer waard wordt en dat je hogere huren kunt vragen. Die meerwaarde kan oplopen tot wel 20%. Een gebouw met een BREEAM-NL-certificaat biedt ook subsidiekansen; er zijn verschillende subsidieregelingen waar je aanspraak op kunt maken.

BREEAM en doelstellingen en wetgeving

Het werken aan BREEAM-thema’s is niet alleen nodig voor je gebouwcertificering, maar helpt om te voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) als wetgeving vanuit de EU. De CSRD stelt eisen aan een het rapporteren over de impact van de prestaties van bedrijven op mens en omgeving.

Vanuit deze CSRD kun je als bedrijf laten zien dat je waarde creëert op het gebied van Environmental, Social en Governance (ESG). De gebouwde omgeving heeft een grote invloed op deze thema’s waarbij BREEAM-NL helpt te voldoen aan de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen en wetgeving.

Op een hoger niveau hebben de Verenigde Naties zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) opgesteld. SDG’s dienen als mondiaal kompas voor uitdagingen als duurzame steden en gemeenschappen, verantwoorde consumptie en productie en de klimaatcrisis. De gebouwde omgeving heeft een grote invloed op zowel economische, ecologische als sociale aspecten. De holistische benadering van BREEAM-NL zorgt voor veel raakvlak met deze duurzame ontwikkelingsdoelen.

Los van een certificering, het subsidievoordeel en voldoen aan wetgeving, heeft BREEAM uiteindelijk een integrale benadering van duurzaamheidsdoelen. Het verband tussen BREEAM-NL, SDG’s en CSRD is dat ze waarde creëren op het gebied van Environmental, Social en Governance (ESG).

Milieu-investeringsaftrek voor BREEAM-certificering

Voor de nieuw- en verbouw volgens de BREEAM-certificering kom je in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA is een fiscale regeling die bedrijven stimuleert om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Het biedt ondernemers de mogelijkheid een deel van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst.

Zelf aan de slag met duurzaam bouwen?

Wil je meer weten over de subsidiekansen voor duurzame bouw en bijbehorende voorwaarden? Neem dan contact op met Thijs Vaneker of Jasper van Benthem via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van ons contactformulier. Zij hebben als subsidiespecialisten al veel ervaring met bouwprojecten en kunnen je alles over de kansen en aandachtspunten vertellen.

Deel deze pagina op:
Jouw subsidiemogelijkheden binnen 1 minuut in beeld? Doe de subsidiescan