Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Het laten opstellen van een (energie) maatwerkadvies of een GPR- of BREEAM-rapportage biedt veel meer dan alleen inzicht in de mogelijkheden op gebied van energie of milieu. GPR Gebouw en BREEAM nemen bijvoorbeeld ook omgevingsfactoren, management en het welzijn van de gebruiker mee.

Een gebouwcertificaat heeft daarmee grote positieve impact op enerzijds de toekomstbestendigheid, de marktwaarde, de huuropbrengsten en je imago, en anderzijds verlaging van het energieverbruik, de milieubelasting en de exploitatiekosten. En het zet de deur open voor flink wat subsidievoordeel.

Wat is GPR Gebouw?

GPR Gebouw is een Nederlandse methodiek die wordt gebruikt om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen te meten en te beoordelen. Via rapportcijfers zie je in een oogopslag hoe je gebouw, project of plan presteert.

De heldere opzet maakt GPR Gebouw een praktisch instrument voor eigenaren, ontwikkelaars en bouwprofessionals om inzicht te krijgen in de duurzaamheidskenmerken van een gebouw en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen. Het kan worden gebruikt in verschillende fasen van het bouwproces, van ontwerp tot oplevering en renovatie.

De GPR Gebouw-methodiek is opgebouwd uit zes hoofdthema’s, elk gericht op specifieke aspecten van duurzaamheid:

Energie

Dit thema richt zich op de energie-efficiëntie van het gebouw. Het omvat onder andere de isolatie van de gebouwschil, het gebruik van duurzame energiebronnen en de efficiëntie van de installaties voor verwarming, koeling en ventilatie.

Milieu

Hierbij wordt gekeken naar de milieueffecten van het materiaalgebruik in het gebouw. Het gaat niet alleen om de milieueffecten tijdens de bouw, maar ook om de impact van materialen gedurende de hele levensduur van het gebouw. GPR Gebouw berekent de MPG (milieubelasting van gebouwen). Zo kun je prestaties toetsen en ontwerpkeuzes maken in bijvoorbeeld materialen.

Gezondheid

Dit thema beoordeelt de gezondheid van de gebruikers van het gebouw. Denk aan aspecten als voldoende frisse lucht, comfortabele ventilatie, voldoende daglicht en het beperken van geluidsoverlast. De opzet van de keuzelijsten in GPR Gebouw brengt de gebruiker op ideeën.

Gebruikskwaliteit

GPR Gebouw laat zien hoe een gebouw of ontwerp voldoet aan wensen van wijzigende doelgroepen. Dit thema richt zich op de functionaliteit van het gebouw voor de gebruikers. Aspecten zoals toegankelijkheid, functionaliteit, technische kwaliteit, sociale veiligheid worden beoordeeld.

Toekomstwaarde

Hierbij wordt gekeken naar de flexibiliteit en aanpasbaarheid van het gebouw in de toekomst. Leegstaande kantoorgebouwen zijn een maatschappelijk en financieel probleem. Ze zijn destijds onvoldoende toekomstbestendig gerealiseerd. Gebouwen die zonder hoge kosten of veel materiaalverspilling aan te passen zijn aan veranderende gebruikerseisen of wet- en regelgeving hebben een hogere toekomstwaarde.

Proceskwaliteit

Proceskwaliteit is een apart, overkoepelend thema binnen GPR. Het geeft alle procesmaatregelen (bijvoorbeeld onderhoudscontracten, gebruikershandleidingen en brandveiligheid) weer binnen de bovenstaande thema’s. Het thema heeft een sterke focus op gebruikersfase en de opleverfase.

Milieu-investeringsaftrek voor GPR

GPR Gebouw stimuleert duurzaam bouwen en zorgt ervoor dat gebouwen minder belastend zijn voor het milieu, energiezuiniger zijn en een hogere kwaliteit bieden aan gebruikers. Gebouwen die voldoen aan de normen van GPR Gebouw, komen in aanmerking voor fiscale subsidie in de vorm van de Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Zelf aan de slag met duurzaam bouwen?

Wil je meer weten over de subsidiekansen voor duurzame bouw en bijbehorende voorwaarden? Neem dan contact op met Bob van Dijk of Jasper van Benthem via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van ons contactformulier. Zij hebben als subsidiespecialisten al veel ervaring met bouwprojecten en kunnen je alles over de kansen en aandachtspunten vertellen.

Deel deze pagina op:
Mis geen subsidie, ontvang tweemaandelijks onze nieuwsbrief. Inschrijven