Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

6 december 2023, 07:32Aangepast 6 december 2023, 09:37

Gemeenten kunnen subsidie krijgen voor projecten gericht op het realiseren of versnellen van nieuwbouw van woningen. De Rijksoverheid stelt € 1 miljard beschikbaar voor de periode 2020 tot en met 2023. Gemeenten kunnen vanaf 18 december 2023 weer een aanvraag indienen. 

Versnelde nieuwbouw van woningen als doel

Met jaarlijks 75.000 nieuwe woningen als doel moet de Woningbouwimpuls het woningtekort aanpakken. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de bouw van betaalbare woningen.

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen om gebiedsontwikkeling met zaken als de nodige infrastructuur, bodemsanering, stikstofdepositie en het inrichten van de openbare ruimte aan te pakken.

Publiek financieel tekort belangrijkste voorwaarde

Een van de belangrijkste voorwaarden is dat het project een aantoonbaar publiek financieel tekort kent. Dat houdt in dat er een onrendabele top is als gevolg van kosten op het gebied van een van de volgende oorzaken:

  • De infrastructurele ontsluiting van woningen.
  • Verlagen van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.
  • Bodemsanering.
  • Inrichting openbare ruimten.
  • Betaalbaar maken van woningen.
  • Uitplaatsen van activiteiten die hinder veroorzaken voor woningbouw.

Wat zijn verdere voorwaarden voor de Woningbouwimpuls?

  • Het nieuwbouwproject bevat minimaal 200 woningen.
  • Een financiële haalbaarheidsstudie is onderdeel van de aanvraag.

Subsidie Woningbouwimpuls aanvragen?

De regeling loopt van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2023. Aanvragen indienen, kan in verschillende openstellingsrondes per jaar. Gemeenten kunnen vanaf 18 december 2023 weer een aanvraag indienen.

Neem contact op met Marco Ottink om de subsidiemogelijkheden te bespreken. Dat kan via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Marco

Ook interessant