Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

2 juni 2020, 07:32Aangepast 25 september 2020, 08:18

Gemeenten kunnen subsidie krijgen voor projecten gericht op het realiseren of versnellen van nieuwbouw van woningen. De Rijksoverheid stelt € 1 miljard beschikbaar voor de periode 2020 tot en met 2023. De tweede openstelling is van 26 oktober tot en met 23 november 2020 en heeft een budget van € 225 miljoen voor betaalbare woningen.

Versnelde nieuwbouw van woningen als doel

Met jaarlijks 75.000 nieuwe woningen als doel moet de Woningbouwimpuls het woningtekort aanpakken. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de bouw van betaalbare woningen.

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen om gebiedsontwikkeling met zaken als de nodige infrastructuur, bodemsanering, stikstofdepositie en het inrichten van de openbare ruimte aan te pakken.

Publiek financieel tekort belangrijkste voorwaarde

Een van de belangrijkste voorwaarden is dat het project een aantoonbaar publiek financieel tekort kent. Dat houdt in dat er een onrendabele top is als gevolg van kosten op het gebied van een van de volgende oorzaken:

  • De infrastructurele ontsluiting van woningen.
  • Verlagen van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.
  • Bodemsanering.
  • Inrichting openbare ruimten.
  • Betaalbaar maken van woningen.
  • Uitplaatsen van activiteiten die hinder veroorzaken voor woningbouw.

Wat zijn verdere voorwaarden voor de Woningbouwimpuls?

  • Het project bevat minimaal 500 woningen. Een verzameling van kleinere projecten komt niet in aanmerking.
  • Een financiële haalbaarheidsstudie is onderdeel van de aanvraag.
  • Stapeling met subsidies zoals de RVV nieuwbouw is toegestaan.

Subsidie Woningbouwimpuls aanvragen?

De regeling loopt van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2023. Aanvragen indienen, kan in verschillende openstellingsrondes per jaar. De tweede openstelling is van 26 oktober tot en met 23 november 2020 en heeft een budget van € 225 miljoen. Voor de periode tot en met 2023 is € 1 miljard beschikbaar.

Neem contact op met Marco Ottink om de subsidiemogelijkheden te bespreken. Dat kan via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan MarcoMijn subsidievraag