Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

26 februari 2024, 08:11Aangepast 15 mei 2024, 14:02

Ben je eigenaar van maatschappelijk vastgoed zoals een zorginstelling, rijksmonument of gebouw met een publieke functie? Dan biedt de jaarlijkse Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed – kortweg DUMAVA – grote subsidiekansen voor verduurzaming. Subsidie aanvragen kan vanaf maandag 3 juni 2024. Beoordeling gebeurt op volgorde van binnenkomst. Zorg dat je Subvention ruim op tijd inschakelt voor een maatwerkadvies van je vastgoed. Uitgelote projecten uit 2023 kunnen opnieuw worden ingediend.

* Let op: Een van de randvoorwaarden voor deze regeling is dat de organisatie geen inkomsten- of vennootschapsbelasting afdraagt. Gebeurt dat wel? Dan bieden fiscale subsidieregelingen mogelijkheden.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Als je een maatwerkadvies hebt laten opstellen, kun je binnen de DUMAVA subsidie aanvragen voor:

 • Het doorvoeren van verduurzamingsmaatregelen. Hierbij kun je denken aan:
  • Isolatie van dak, gevel of vloer
  • Warmtepomp(boiler)
  • Koude- of warmteterugwinning uit ventilatielucht
  • Energieopslag
  • Groen dak of groene gevel
  • Zonnepanelen, zonnecollector of andere duurzame energieopwekking
 • Een integraal verduurzamingsproject volgens een Maatwerkadvies conform BRL9500-MWA-U inclusief energielabel conform NTA 8800

Heb je hulp nodig bij het laten opstellen van een maatwerkadvies, dan kun je ook contact met ons opnemen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Wie kan subsidie aanvragen?

De randvoorwaarden voor een aanvragende instantie:

 • Is eigenaar van maatschappelijk vastgoed in Nederland.
 • Heeft de status van een maatschappelijke instelling.
 • Draagt geen inkomsten- of vennootschapsbelasting af. Gebeurt dat wel? Dan bieden fiscale subsidieregelingen mogelijkheden.

De DUMAVA richt zich op (nog onder voorbehoud van wijzigingen):

 • Decentrale overheid (gemeente, provincie of waterschap)
 • Onderwijs (basisschool, middelbare school, mbo- of hbo-instelling of universiteit)
 • Zorginstellingen* (ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis)
 • Cultuurinstelling** (poppodium, kunstcollectief of theater)
 • Rijksmonument dat geen woonhuis is
 • Religieuze instellingen* (moskee of kerk)
 • Maatschappelijke instellingen met gebouwen met een publieksfunctie* (bijvoorbeeld een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum, gebedshuis of gemeenschapscentrum)
 • Politieke organisaties
 • Hobbyclubs

* Je moet hiervoor een SBI-code hebben die op de goedgekeurde lijst staat (onder voorbehoud).
** Je moet hiervoor een algemeen nut beogende instelling (ANBI)-status hebben.

Inhoudelijke voorwaarden

 • De verduurzamingsmaatregelen worden (eventueel) op basis van een maatwerkadvies uitgevoerd.
 • Je voert maatregelen uit die op de maatregelenlijst 2024 staan (ter info: maatregelenlijst DUMAVA 2024), óf je voert een integraal verduurzamingsproject uit volgens Maatwerkadvies.
 • Het gebouw is opgeleverd in 2012 of eerder.
  Als het gebouw is opgeleverd na 2012, dan kom je alleen in aanmerking als de maatregelen ervoor zorgen dat het pand wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting en een slimme meter heeft op iedere aansluiting.
 • De opdrachtverstrekking en verduurzamingsactiviteiten vinden pas na aanvraag van de subsidie plaats.
 • De verduurzamingsmaatregelen worden binnen twee jaar na subsidieverstrekking uitgevoerd. Voor een integraal verduurzamingsproject geldt een termijn van drie jaar na verstrekking.
 • DUMAVA-subsidie aanvragen kan als niet eerder een integrale DUMAVA-subsidie is toegekend. Uitgelote projecten uit 2023 kunnen opnieuw worden ingediend.
 • Moet jouw vastgoed voldoen aan de verplichting voor energielabel C voor kantoorgebouwen? En heeft het te verduurzamen nog geen label C of beter? Dan is de DUMAVA-subsidie niet van toepassing.
 • Maatregelen die in de EML-staan, zijn uitgesloten van DUMAVA-subsidie.
 • Combineren van subsidiemogelijkheden voor dezelfde investeringen is niet toegestaan..

Hoeveel bedraagt de subsidie?

 • De subsidie voor losse verduurzamingsmaatregelen bedraagt 20% in 2024.
 • De subsidie voor of een integraal verduurzamingsproject kan oplopen tot 40% indien de renovatiestandaard behaald wordt in 2024.
 • Het subsidiebedrag voor verduurzamingsmaatregelen is minimaal € 5.000 en maximaal € 1,5 miljoen.
 • Het subsidiebedrag voor integrale verduurzaming is minimaal € 25.000 en maximaal € 1,5 miljoen.
 • Het budget voor de DUMAVA in 2024 is € 237,5 miljoen. Hiervan is 70% voor integrale projecten (€ 166,25 miljoen) en 30% voor verduurzamingsmaatregelen (€ 71,25 miljoen). Daarnaast komt er waarschijnlijk € 150 miljoen extra budget voor de DUMAVA in 2024, wat de kans op succesvolle subsidieaanvraag in 2024 vergroot.

DUMAVA-subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen kan vanaf maandag 3 juni 2024. Beoordeling gaat op volgorde van binnenkomst. Gezien de grote interesse verwachten we dat het budget ook dit jaar weer in één dag geclaimd kan zijn. Zorg dat je Subvention ruim op tijd inschakelt voor een maatwerkadvies van je vastgoed. Uitgelote projecten uit 2023 kunnen opnieuw worden ingediend. We hebben ervaring met de DUMAVA en kunnen je helpen een aanvraag voor te bereiden en op tijd in te dienen.

Ben je benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor jouw project of organisatie? Neem dan contact op met Jasper van Benthem of jouw adviseur via 053 – 434 85 12 (locatie Enschede) of 038 – 853 13 85 (locatie Zwolle) of maak gebruik van het contactformulier hieronder.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Jasper

Ook interessant