Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

23 maart 2021, 14:52Aangepast 11 oktober 2021, 07:31

Tot en met 31 december 2023 is de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) open. Het doel van de regeling is om 100.000 bestaande huurwoningen in de periode tot en met 2023 aardgasvrij te maken. We vatten de belangrijkste punten samen.

 • Subsidie wordt verleend voor het aansluiten van huurwoningen, zowel onder als boven de huurliberalisatiegrens, op een warmtenet.
 • Subsidie wordt ook verleend voor het volledig aardgasvrij maken van huurwoningen die al aangesloten zijn op een warmtenet.
 • De regeling is opengesteld van 1 mei tot 31 december 2023, beoordeling gaat op volgorde van binnenkomst. Het totale budget is € 195,3 miljoen.
 • Vanaf 1 oktober 2021 is de regeling op een aantal punten uitgebreid: Gemengde VvE’s mogen vanaf dan ook subsidie aanvragen.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

De subsidie bedraagt ten hoogste 40% van de subsidiabele bouwkundige kosten met een maximum van € 1.200 voor:

 • Afkoppelen van aardgasaansluiting.
 • Aanpassen of vervangen van het verwarmingssysteem.
 • Voorzieningen voor warmtapwater en elektrisch koken.
 • Overige bouwkundige aanpassingen die nodig zijn voor het aardgasvrij maken van de huurwoning of het aansluiten van de woning op een warmtenet.

De subsidie bedraagt ten hoogste 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 3.800 voor:

 • Kosten gerekend door het warmtebedrijf voor het aansluiten van de huurwoning op het warmtenet.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor SAH-subsidie?

De belangrijkste voorwaarden voor subsidie zijn:

 • De huurwoning is na de aanpassingen helemaal aardgasvrij.
 • Werkzaamheden zijn nog niet gestart op het moment van de subsidieaanvraag.
  Uitzondering is een subsidieaanvraag waarbij het aan te vragen subsidiebedrag lager is dan € 25.000. De werkzaamheden dienen dan na 17 september 2019 te zijn gestart.
 • De werkzaamheden zijn binnen vijf jaar na aanmelding subsidie afgerond.
 • Stapeling met de RVV Verduurzaming is niet toegestaan indien de verduurzaming mede wordt gerealiseerd door de aansluiting op het warmtenet.
 • Stapeling met andere (rijks)subsidies is mogelijk (mits binnen de regels van staatssteun).
 • Huurwoningen die gelegen zijn in hetzelfde viercijferig postcodegebied en tegelijkertijd worden aangesloten op een warmtenet dienen gezamenlijk te worden aangevraagd.
 • Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Wacht dus niet te lang met aanvragen.

Stand van zaken budget SAH

Budgetcijfers op peildatum 1 oktober 2021.

 • Totaalbudget: € 195,3 miljoen
 • Aantal aanvragen: 138, waarvan 129 verstrekt
 • Verstrekte subsidie € 67.323.307
 • Gemiddeld subsidiebedrag per  aanvraag: € 521.886
 • Aangevraagd: € 12.130.421
 • Beschikbaar budget: € 115.846.272

SAH-subsidie aanvragen?

Wil je weten wat de mogelijkheden voor jouw organisatie zijn? Of subsidie aanvragen via de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen? Neem contact op met Marco Ottink via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan MarcoMijn subsidievraag