Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

21 december 2020, 13:24Aangepast 21 januari 2021, 08:20

Elk jaar bieden de Milieu- en Energie-investeringsaftrek (MIA en EIA) mooie kansen voor een reeks aan investeringen. De voorwaarden binnen de MIA voor de bouw van circulaire woningen zijn per 2021 aangepast. Ook zijn vier nieuwe investeringen voor woningen toegevoegd aan de Milieulijst 2021, waaronder het isoleren van woningen met kalkhennep. We nemen de subsidiekansen kort met je door.

Circulaire woning op Milieulijst 2021

Circulaire woningen

Vanaf 2020 staat het realiseren van circulaire woningen op de Milieulijst, daarover hebben we je hier uitgebreid geïnformeerd. De subsidie bedraagt maximaal € 108 per m2 bruto vloeroppervlak (bvo). Met ingang van 2021 worden de voorwaarden gewijzigd:

 • De milieuprestatie van de woning is aangescherpt van € 0,6 per m2 bvo naar € 0,5 per m2
 • De verhoudingseis module A / module D is vervangen. In plaats daarvan wordt geëist dat een aantal bouwmaterialen met een categorie 1 productkaart in de NMD worden toegepast.

Circulaire woninggevel

Het realiseren van een gevel voor een woongebouw wordt met ingang van 2021 gesubsidieerd binnen de MIA. De voorwaarden zijn grotendeels gelijk aan die van een circulaire woning. Het bruto subsidievoordeel is maximaal 36% van de in aanmerking komende kosten (ofwel 9% netto), namelijk:

 • Onderzoekskosten voor het opnemen van de toegepaste materialen in categorie 1 van de NMD
 • De circulaire woongevel
 • Bij uitzondering aankoop- en sloopkosten

Isoleren met Kalkhennep op basis van hydraatkalk (MIA)

Het isoleren van woningen en gebouwen met kalkhennep wordt in 2021 toegevoegd aan de Milieulijst. De gemaakte kosten voor isolatieblokken, prefab elementen of ter plaatse aangebrachte isolatie van kalkhennep zijn subsidiabel. Het bruto subsidievoordeel is maximaal 27% van de kosten (ofwel 6,75% netto). kalkhennep-isolatiemateriaal mag uitsluitend bestaan uit hydraatkalk, hennephout, water en natuurlijke mineralen.

Mogelijkheden bevorderen klimaatadaptatie (MIA)

Vegetatiedak

Om klimaatadaptatie te bevorderen zijn investeringen in een vegetatiedak subsidiabel. Het bruto subsidievoordeel bedraagt maximaal 36% van de investeringskosten (ofwel 9% netto). Een vegetatiedak bestaat in ieder geval uit:

 • Een waterkerende folie
 • Een vegetatielaag
 • Een drainagelaag.

Ook andere onderdelen zoals een kunstmatige bevloeiing en verankering komen mogelijk in aanmerking voor subsidie.

Gevel- of muurbegroeiingsysteem

Voor een gevel- of muurbegroeiingsysteem kan ook subsidie worden aangevraagd binnen de MIA (maximaal 36% van de investeringskosten). Het systeem omvat in ieder geval een frame met substraat, maar ook andere kosten zoals irrigatieleidingwerk komen mogelijk voor subsidie in aanmerking.

Wijzigingen Energielijst 2021 (EIA)

De Energie-investeringsaftrek (EIA) 2021 kent voor woningbouw gerelateerde investeringen weinig nieuws. Het aftrekpercentage wijkt ten opzichte van 2020 af. In 2021 is het aftrekpercentage 45,5% over de investeringen uit de Energielijst 2021. We zien een positieve wijziging bij lucht/lucht warmtepompen; Bij installaties met een vermogen groter dan 12kW is de SCOP-eis verlaagd van ≥ 4,4 naar ≥ 4,0. Ook in 2021 kunnen we binnen de EIA onder (dezelfde) voorwaarden onder andere subsidie aanvragen voor:

 • Warmtepompen (voor collectief verwarmen van woongebouwen)
 • WKO-installaties
 • PV-installaties met een vermogen groter dan 15kWp en aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting
  Soortgelijke PV-installaties worden per 2021 ook gesubsidieerd binnen de ISDE-regeling, wij beoordelen welke subsidie het meest interessant is voor jouw project.

Subsidie voor circulaire woningen aanvragen?

Ben je benieuwd wat de mogelijkheden voor subsidie voor jouw organisatie zijn? Of heb je vragen over circulair bouwen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs Wouter Berghuis (woningbouw) of Ruud Lenderink (utiliteitsbouw) via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van het contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Frederique

Ook interessant