Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

7 mei 2020, 13:34Aangepast 7 mei 2020, 13:46

De Renovatieversneller is een subsidieregeling waarin het op grote schaal renoveren van huurwoningen volgens een gestandaardiseerde aanpak wordt gesubsidieerd. De subsidie kan oplopen tot € 7.000 per woning en € 10 miljoen voor een project. Ten minste twee woningcorporaties moeten participeren die elk minimaal 50 woningen renoveren.

Wat zijn de voorwaarden voor subsidie?

Hieronder volgen de belangrijkste voorwaarden en aandachtspunten:

  • Er dienen minstens twee grote verhuurders te participeren die elk minimaal 50 woningen inbrengen.
  • Er worden ten minste 150 woningen gerenoveerd die gebouwd zijn vóór 1995.
  • De woningen worden uitgevoerd volgens een verduurzamingsplan waarin onder andere de standaardmaatregelenpakketten zijn opgenomen.
  • Het project wordt uitgevoerd binnen een consortium van ondernemingen, waarvan ten minste één mkb’er.
  • Binnen twee jaar na beschikkingsdatum dient de aannemingsovereenkomst getekend te zijn. Het project is binnen drie jaar na die ondertekening afgerond.
  • Aanvragen indienen kan van 29 juni tot en met 2 november 2020.

Hoeveel bedraagt de Renovatieversneller subsidie?

Er wordt tussen de € 2.000 en € 7.000 subsidie verleend per woning, afhankelijk van het type woning en de netto warmtevraag na renovatie, zie onderstaande tabel.

Netto warmtevraag na renovatie Eengezinswoning Meergezinswoning
50 – 70kWh € 3.000 € 2.000
< 50 kWh € 7.000 € 4.000

 

Subsidiebudget

In 2020 is er € 19,5 miljoen subsidie beschikbaar. Per project wordt maximaal € 10 miljoen verleend en maximaal € 7,5 miljoen per verhuurder. In totaal is er voor de Renovatieversneller € 96 miljoen beschikbaar voor de komende jaren, zie het overzicht hieronder.

2020 2021 2022 2023 Totaal
€ 19,5 miljoen € 19,25 miljoen € 28,75 miljoen € 28,5 miljoen € 95 miljoen

 

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Alle ingediende aanvragen worden beoordeeld op basis van vier rangschikkingscriteria:

  • Omvang van het renovatieproject
  • Opschalingspotentieel
  • Mate van vernieuwing
  • Verwachte kostendaling

Subsidie Renovatieversneller aanvragen?

Wil je weten wat de mogelijkheden voor jouw organisatie zijn? Of subsidie aanvragen via de Renovatieversneller? Vraag het Jasper Hiddinga of neem contact op met jouw adviseur via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Jasper

Ook interessant