Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

4 maart 2024, 14:53Aangepast 8 mei 2024, 16:52

De Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen, ook wel bekend als de flexwoningenregeling, is een initiatief van de Nederlandse overheid om de bouw en transformatie van flexibele en transformatiewoningen te stimuleren. De regeling moet het tekort aan betaalbare woningen aanpakken en voorzien in de behoefte aan flexibele en snel te realiseren huisvesting. De regeling is onder andere gericht op Oekraïense ontheemden en statushouders.

De eerste aanvraagperiode van 2024 loopt van 2 april tot en met 15 mei. Er zijn meerdere openstellingen per jaar en loopt door tot en met 2026. Het budget voor 2024 is € 74 miljoen. De aanvragen worden onderverdeeld in vier categorieën en worden op volgorde beoordeeld.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden van de flexwoningenregeling?

Met de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen hoopt de overheid het aanbod van betaalbare woningen te vergroten en de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Daarnaast draagt het bij aan het efficiënter benutten van bestaande gebouwen en het stimuleren van duurzame woningbouw. De belangrijkste voorwaarden hierbij zijn:

 • De woningen zijn minimaal 10 jaar beschikbaar (dit mag ook inclusief een eventuele herplaatsing, dus 5+5 jaar mag ook).
 • 30% van het aantal woningen binnen het project, binnen de gemeente worden toegewezen aan Oekraïense ontheemden en statushouders.
 • De bijdrage per woning is € 7.800 euro is.
 • Er wordt een voorschot van 100% van de specifieke uitkering verleend.
 • De funderingswerkzaamheden mogen nog niet zijn begonnen ten tijde van de aanvraag.
 • De woningen moeten binnen 12 maanden na verlening van de subsidie zijn opgeleverd en de specifieke uitkering moet binnen deze termijn zijn besteed. Deze termijnen kunnen met zes maanden worden verlengd.
 •  Stapeling met andere subsidies zoals de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen 2022 en de Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen is niet toegestaan.

Het totale budget voor de periode 2023 – 2026 is € 281.612.000. Voor de openstelling in 2024 is € 74 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen van 2 april tot en met 15 mei 2024 worden ingediend.

Hoe wordt een aanvraag beoordeeld?

Projecten worden beoordeeld in vier categorieën, zie de tabel hieronder. Hierbij geldt dat aanvragen in categorie A voorrang krijgen, daarna categorie B, daarna categorie C en tot slot categorie D.

Categorie A

Een project valt in deze categorie als:

 • jouw gemeente een overeenkomst heeft met het ministerie van Justitie en Veiligheid om extra statushouders of asielzoekers op te vangen in flex- of transformatiewoningen.
 • een investeerder een koopovereenkomst heeft met het Rijksvastgoedbedrijf om flex- en transformatiewoningen te gebruiken als sociale woningbouw.

Categorie B

Een project valt in deze categorie als er een onherroepelijke omgevingsvergunning is verleend.

Categorie C

Een project valt in deze categorie als:

 • er een omgevingsvergunning is aangevraagd of verleend, waar nog bezwaar tegen mogelijk is.
 • er een gedoogbeschikking is verleend voor het project.

Categorie D

Een project valt in deze categorie als het aan de voorwaarden voldoet, maar niet aan de eisen van categorie A, B of C.

Subsidie aanvragen?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw project? Neem contact op met Wouter Berghuis of jouw subsidieadviseur via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van ons contactformulier

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Wouter

Ook interessant