Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

16 december 2022, 15:33Aangepast 19 december 2022, 14:39

De Subsidieregeling verduurzaming verenigingen van eigenaars (SVVE) richt zich op de verduurzaming van een VvE-gebouw en gaat de bestaande subsidieregeling voor VvE’s per 2023 vervangen. Woonverenigingen en woningcorporaties komen ook in aanmerking voor het woningbezit dat onderdeel is van een VvE.

Er is een budget beschikbaar van € 48,5 miljoen tot en met 31 december 2027. Voor oplaadpunten is een apart budget van € 510.000 tot en met 31 december 2023. Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen kan vanaf 23 januari 2023 tot en met 1 september 2027.

Voor welke activiteiten kun je subsidie aanvragen?

Subsidie aanvragen kan voor één of meer activiteiten, onder te verdelen in:

Subsidies voor advisering en procesbegeleiding:

Subsidies voor verduurzamingsmaatregelen:

Klik op een onderwerp om gelijk naar dat deel te springen.

De belangrijkste voorwaarden

 • De subsidie per appartement bedraagt maximaal € 15.000, of € 20.000 bij een zeer energiezuinig pakket.
 • Een vereniging kan maximaal € 2.500.000 subsidie aanvragen.
 • De maatregelen moeten binnen 24 maanden na verlening uitgevoerd zijn, of 36 maanden bij een zeer energiezuinig pakket en/of de centrale aansluiting op een warmtenet. Er kan 12 maanden uitstel worden aangevraagd.
 • Per gebouw of groep van gebouwen wordt slechts eenmalig subsidie verleend.
 • Stapeling met andere subsidieregelingen is niet toegestaan.

Subsidiekansen en criteria advisering

Subsidies voor advisering en procesbegeleiding (achteraf aanvragen)

De subsidie bedraagt 75% van de kosten, met een maximum afhankelijk van het aantal woningen in het gebouw. De subsidie kan aangevraagd worden nadat de activiteiten zijn uitgevoerd en betaald.

 1. Energieadviezen worden gesubsidieerd als deze niet ouder zijn dan twee jaar.
 2. De aanvraag kan gecombineerd worden met subsidie voor:
  1. een duurzaam meer jaren onderhoudsplan (DMJOP), als deze door de vereniging is vastgesteld.
  2. procesbegeleiding, als door de vereniging is besloten dat ten minste twee maatregelen uitgevoerd gaan worden binnen 60 maanden.

Subsidie voor advisering oplaadpunten (achteraf aanvragen)

Er wordt subsidie verstrekt voor advisering voor de realisatie van één of meer oplaadpunten op de parkeergelegenheid van het gebouw of groep van gebouwen. Het schriftelijk advies mag niet ouder zijn dan 5 oktober 2021.

Subsidiekansen en criteria verduurzamingsmaatregelen

Subsidies voor verduurzamingsmaatregelen (vooraf aanvragen)

De subsidie kan aangevraagd worden voor de maatregelen die hieronder staan beschreven, voor zover deze na datum subsidieaanvraag zijn uitgevoerd door een bouwbedrijf of bouwinstallatiebedrijf. Een VvE komt in aanmerking indien er ten minste één koopwoning is gelegen in het gebouw. Subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen zijn:

 1. Dakisolatie of zolder- of vlieringvloerisolatie, waarbij;
  1. Tenminste 70% van het dakoppervlak wordt geïsoleerd;
  2. Het toegevoegde isolatiemateriaal een Rd-waarde heeft van ≥ 3,5;
  3. Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen.
 2. Gevelisolatie, waarbij:
  1.  Tenminste 10 m² per appartement van de oppervlakte van de binnen- of buitengevel van de bestaande thermische schil wordt geïsoleerd;
  2. Het toegevoegde isolatiemateriaal een Rd-waarde heeft van ≥ 3,5.
 3. HR-glas of triple-glas, waarbij:
  1. Tenminste 8 m² per appartement van de oppervlakte van het glas, kozijnpanelen of deuren worden vervangen door HR++ glas, eventueel in combinatie met nieuwe kozijnpanelen of buitendeuren met een Ud-waarde van maximaal 1,5;
  2. Tenminste 8 m² per appartement van de oppervlakte van het glas, kozijnpanelen of deuren worden vervangen door triple-glas in combinatie met een isolerend kozijn met een Ud-waarde van maximaal 1,5 en eventueel in combinatie met nieuwe kozijnpanelen of deuren met een Ud-waarde van maximaal 1,0;
  3. Voor kozijnpanelen bedraagt de subsidie € 20 per m² bij HR++ glas, en € 90 per m² bij triple-glas.
 4. Spouwmuurisolatie, waarbij:
  1. Tenminste 10 m² per appartement van de oppervlakte van de bestaande spouwmuren in de bestaande thermische schil wordt geïsoleerd;
  2. Het toegevoegde isolatiemateriaal een Rd-waarde heeft van ≥ 1,1;
  3. Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen.
 5. Vloerisolatie of bodemisolatie, waarbij:
  1. Tenminste 70% van de gehele vloer wordt geïsoleerd;
  2. Het toegevoegde isolatiemateriaal een Rd-waarde heeft van ≥ 3,5;
  3. Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen.

Subsidies voor duurzame warmteopties (vooraf aanvragen)

 1. Lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp, waarbij de warmtepomp een thermisch vermogen heeft van maximaal 400 kW, of totaal maximaal 500 kW indien sprake is van meerdere warmtepompen.
 2. Een zonneboiler of zonneboilercombi, waarbij de zonneboiler(combi) bedoeld is voor warm tapwater, eventueel in combinatie met ruimteverwarming. De apertuuroppervlakte bedraagt ten hoogste 200 m².

De subsidie is afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp, de jaarlijkse zonnebijdrage en het apertuuroppervlak bij een zonneboiler.

Subsidies voor centrale aansluiting op een warmtenet (vooraf aanvragen)

De subsidie voor de centrale aansluiting op een warmtenet wordt alleen verleend voor VvE’s met uitsluitend eigenaar-bewoners, en dus geen huurwoningen bevatten. De subsidie is afhankelijk van het vermogen.

Aanvullende energiebesparende maatregelen (vooraf aanvragen)

Onder aanvullende energiebesparende maatregelen wordt verstaan:

 1. Het voor de eerste keer aanleggen van een CO2 gestuurd ventilatiesysteem of balansventilatiesysteem met warmteterugwinning, met een rendement van ≥ 90%.
 2. Het dynamisch inregelen van het verwarmingssysteem.
 3. Het in de woning plaatsen van een energiedisplay dat verbonden is met een slimme meter.

Subsidie voor aanvullende energiebesparende maatregelen wordt alleen verleend in combinatie met subsidie voor energiebesparende maatregelen, duurzame warmteopties, centrale aansluiting op een warmtenet of een zeer energiezuinig pakket.

Zeer energiezuinig pakket (vooraf aanvragen)

Een zeer energiezuinig pakket is een samenhangend pakket van maatregelen, uitgevoerd in het hele gebouw, dat bestaat uit:

 1. energiebesparende isolatiemaatregelen en eventueel één of meer aanvullende energiebesparende maatregelen, waarvan de elementen voldoen aan de gestelde isolatiewaarden:
  1. een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met wtw met een rendement van ten minste 90%;
  2. een kierdichtheid die blijkens een luchtdichtheidstest ten hoogste 0,4 bedraagt.
 2. De isolatiewaarden in een zeer energiezuinig pakket zijn:
  1. voor het dak: ten minste Rc 6,5 [m²K/W]
  2. voor de gevel: ten minste Rc 5,0 [m²K/W]
  3. voor de vloer of bodem: ten minste Rc 4,0 [m²K/W]
  4. triple glas in de thermische schil met een Ug-waarde van ten hoogste 0,7 [W/m²K] en
  5. voor de kozijnen: ten hoogste U 1,5 [W/m²K] en voor deuren in de gevel: ten hoogste Ud 1,0 [W/m²K].

Het zeer energiezuinig pakket kan mede bouwbegeleiding omvatten, mits deze wordt geboden door een erkende bouwbegeleider. Voor een zeer energiezuinig pakket wordt meer subsidie verleend.

Subsidie aanvragen?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw VvE, woonvereniging of woningcorporatie? Neem contact op met Wouter Berghuis of jouw subsidieadviseur via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Wouter

Ook interessant