Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

6 december 2023, 15:57Aangepast 6 december 2023, 15:58

Het tempo, de schaal en de kwaliteit van woningrenovaties moet omhoog om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen en energiearmoede te verminderen. Partijen met een grootschalig renovatieprogramma en een gestandaardiseerde en industriële aanpak komen in aanmerking voor de subsidieregeling Meerjarige Experimenten Effectieve Renovatiestromen (MEER).

Samenwerkingsverbanden kunnen van 16 november 2023 tot 1 mei 2024 een subsidieaanvraag indienen. In totaal is er een budget beschikbaar van € 30 miljoen. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Wat is een MEER-programma?

De MEER-programma’s moeten een bijdrage leveren aan de volgende beleidsdoelen:

  • CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving in 2050 en 55% CO2-reductie in 2030.
  • Verminderen energiearmoede door energielabels D/E/F/G bij renovatie tenminste naar de standaard voor woningisolatie te brengen.
  • Kostenefficiëntie verhoging van 20% tot 40% (ten opzichte van 2019) van inkoop-, geïndustrialiseerde verbouw- en installatieprocessen ten opzichte van een traditionele aanpak.

Voor wie is de subsidie?

De MEER-steun is beschikbaar voor een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid en niet zijnde een vennootschap, dat samenwerkt ten behoeve van de uitvoering van een renovatieprogramma en bestaat uit:

  • Woningeigenaren die in totaal minimaal 500 woningen in het renovatieproject inbrengen.
  • Aanbieders die een gestandaardiseerd en industrieel vervaardigd maatregelenpakket aanbieden.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet je voldoen aan de volgende criteria:

  • De renovatie van minimaal 500 woningen binnen 4 jaar vanaf het moment van subsidieverlening.
  • Toepassing bij renovatie van een gestandaardiseerd en industrieel vervaardigd maatregelenpakket bij woningtypen met een opschalingspotentie van tenminste 50.000 woningen.
  • Minimaal 50% CO2-reductie (per woning) vanaf oplevering van de woningen, uitgaande van zowel direct energiegebruik door de woning en bewoners als indirect energiegebruik door de toegepaste materialen.
  • De deelnemers aan het samenwerkingsverband hebben actief meegewerkt aan het delen van de kennis die is ontwikkeld met behulp van de subsidie, zowel tijdens als (minimaal) tot 6 maanden na afronding van het MEER-programma.

De subsidiabele projectkosten betreffen de investeringskosten van de gebouweigenaar in een gestandaardiseerd en industrieel vervaardigd maatregelenpakket dat bestaat uit energiebesparende maatregelen en (eventueel) een ventilatiesysteem of duurzame installatie dat op de woningen in het renovatieprogramma wordt toegepast.

Het subsidiebedrag per woning is € 120 per ton CO2 die door de renovatie wordt gereduceerd en bedraagt niet meer dan 40% van de subsidiabele projectkosten. Er geldt een maximum van € 15.000 subsidie per woning en per samenwerkingsverband een maximum van € 15 miljoen.

Subsidie aanvragen?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw project? Neem contact op met Wouter Berghuis of jouw subsidieadviseur via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Wouter

Ook interessant