Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

27 november 2023, 11:55Aangepast 12 juli 2024, 14:29

Woningcorporaties en zorgaanbieders kunnen een beroep doen op de subsidieregeling Zorggeschikte woningen. Deze regeling is voor nieuwbouw en voor transformatie van bestaande gebouwen naar zorggeschikte woningen.

De openstelling is van 1 januari tot en met 31 oktober 2024. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Update 12 juli 2024: Er is nog budget beschikbaar. Wees er dus snel bij!

Wat is een zorggeschikte woning?

Zorggeschikte woningen zijn bedoeld voor mensen die in de huidige situatie vaak naar een verpleeghuis gaan. Er zijn meerdere woonvormen mogelijk:

 • Woonvormen waar de bewoners allemaal een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie hebben
 • Woonvormen waar een vleugel of deel van de woningen geschikt/bestemd is voor mensen met een zwaardere zorgvraag
 • Woonvorm waarin elke woning zorggeschikt is en waar een deel van de bewoners een Wlz-indicatie heeft.

Subsidiekansen en criteria

De subsidiepotentie is afhankelijk van de bouwkosten van de woning, de doelgroep van de woningen en het aantal kamers in de woning, zie onderstaande opsommingen:

Nieuwbouw of transformatie waarbij de gemiddelde kosten van de verbouwing > € 100.000 zijn

 • Subsidiebedrag per zelfstandige, rolstoelgeschikte wooneenheid:
  • € 17.500 bij 2 of meer kamers voor mensen met een Wlz-indicatie
  • € 12.500 bij 2 of meer kamers voor mensen zonder een Wlz-indicatie
  • € 10.000 bij 1 kamer voor mensen met een Wlz-indicatie
  • € 7.000 bij 1 kamer voor mensen zonder een Wlz-indicatie.

 Transformatie waarbij de gemiddelde kosten van de verbouwing € 40.000 tot € 100.000 zijn

 • Subsidiebedrag per zelfstandige, rolstoelgeschikte wooneenheid:
  • € 7.500 bij 2 of meer kamers voor mensen met een Wlz-indicatie
  • € 5.000 bij 2 of meer kamers voor mensen zonder een Wlz-indicatie
  • € 5.000 bij 1 kamer voor mensen met een Wlz-indicatie
  • € 3.000 bij 1 kamer voor mensen zonder een Wlz-indicatie.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet:

 • minimaal 30% van de te realiseren zorggeschikte wooneenheden binnen de geclusterde woonvorm verhuurd worden aan mensen met een Wlz-indicatie (met zorgzwaartepakket VV 4 t/m VV 10)
 • o bij nieuwbouw de wooneenheden en de woonvormen rolstoelgeschikt zijn
 • bij transformatie de wooneenheden rollatorgeschikt en de woonvorm rolstoelgeschikt zijn en de gemiddelde kosten van de verbouwing per wooneenheid meer dan € 40.000 inclusief BTW bedragen
 • in de woonvorm infrastructuur voor telefonische en digitale bereikbaarheid van zorgverleners en voor zorgverlening op afstand aanwezig is
 • de zorggeschikte wooneenheden worden verhuurd tegen een huurprijs van niet meer dan de vastgestelde liberalisatiegrens voor een sociale huurwoning
 • De werkzaamheden moeten gestart zijn binnen drie jaar na verlening van de subsidie en binnen vijf jaar na verlening zijn afgerond
 • Het aantal in de verklaring (onderdeel subsidieaanvraag) opgegeven wooneenheden moet gedurende drie maanden na oplevering gereserveerd blijven voor mensen met een Wlz-indicatie, zolang het daarin opgegeven aantal nog niet is bereikt.

Het subsidieplafond voor 2023 en 2024 bedraagt € 75 miljoen, waarvan € 25 miljoen subsidie uitsluitend bestemd is als bijdrage voor het realiseren van wooneenheden in intergenerationele woonvormen.

Subsidie aanvragen?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw project? Neem contact op met Marco Ottink of jouw subsidieadviseur via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Durk

Ook interessant