Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

8 oktober 2020, 07:18Aangepast 22 oktober 2020, 15:21

Van 24 november tot en met 17 december 2020 gaat de nieuwe SDE++-regeling open. De subsidiemogelijkheden voor duurzame energieproductie met de SDE+ worden uitgebreid met CO2-reducerende categorieën en technieken in de SDE++ (Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie). In deze eerste openstelling is € 5 miljard budget beschikbaar.

Voor welke categorieën kan ik SDE-subsidie aanvragen?

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken. Hieronder de categorieën voor de eerste ronde SDE++ in 2020 op een rij.

Hernieuwbare elektriciteit

 • Water
 • Wind
 • Zon, minimaal 15 kWp

Hernieuwbare warmte

 • Biomassa (vergisting en verbranding)
 • Compostering champost, minimaal 500 kWth
 • Geothermie (ultra)diep
 • Zonthermie, minimaal 140 kWth

Hernieuwbaar gas

 • Biomassa (vergistering en vergassing)

CO2-arme warmte

 • Aquathermie (TEO en TEA/TED), minimaal 500 kWth
 • Daglichtkas, minimaal 500 kWth en COP > 5,0
 • Elektrische-boiler, minimaal 5 MWth
 • Geothermie (ondiep) + warmtepomp, minimaal 500 kWth
 • Restwarmte, minimaal 5 MWth
 • Grootschalige warmtepomp voor industriële processen, minimaal 500 kWth en COP > 2,3

CO2-arme productie

 • CO2-afvang en opslag
 • Waterstof door elektrolyse, minimaal 500 kW

Openstelling in 4 fasen met eigen fasegrenzen

Net als de SDE+ verloopt de SDE++ in fasen. De maximale subsidiebehoefte neemt per fase toe. Zie voor de fasegrenzen de tabel hieronder. De maximale subsidiebehoefte voor 2020 is € 300 per vermeden ton CO2. Ook kunnen projecten met een hogere subsidiebehoefte gebruikmaken van de SDE++, echter wordt hiervoor niet de gehele onrendabele top vergoed.

Fase Start- en einddatum Fasegrens subsidie-intensiteit
Fase 1 24 november, 09:00 uur tot
30 november, 17:00 uur
€ 65 per ton CO2
Fase 2 30 november, 17:00 uur tot
7 december, 17:00 uur
€ 85 per ton CO2
Fase 3 7 december, 17:00 uur tot
14 december, 17:00 uur
€ 180 per ton CO2
Fase 4 14 december, 17:00 uur tot
17 december, 17:00 uur
€ 300 per ton CO2

Openstellingsronde SDE++ 2020

De subsidie heeft een looptijd van 12 of 15 jaar, afhankelijk van de categorie.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als er op een dag meer aanvragen binnenkomen dan er budget beschikbaar is, worden de aanvragen van die dag gerangschikt op basis van de subsidie-intensiteit.

Categorie Zon-PV 15 kWp tot 1 MWp

Zoals hierboven aangegeven, wordt de SDE++ gefaseerd opengesteld met fasegrenzen uitgedrukt in euro’s per vermeden ton CO2. Hieronder de tabel met de omrekening naar euro’s met kWh. Voor Zon-PV-installaties kleiner dan 1 MWp is het maximale basisbedrag € 0,08 per kWh.

Fase Euro per kWh Voorlopig correctiebedrag netlevering 2020 inclusief
correctiewaarde GVO’s
Voorlopig correctiebedrag
niet-netlevering 2020
Fase 1 0,0748 0,054 0,078
Fase 2 0,0785 0,054 0,078
Fase 3 0,0800 0,054 0,078
Fase 4 0,0800 0,054 0,078

Het netto subsidiebedrag per opgewekt kWh is de vergoeding van het fasebedrag minus het correctiebedrag van het desbetreffende jaar. Voor het correctiebedrag is er verschil in netlevering en niet-netlevering.

Belangrijke voorwaarden en verplichte bijlagen SDE++ 2020

 • Per categorie kan er één aanvraag worden ingediend per adres van de productie-installatie.
 • Bij een SDE-aanvraag mag de installatie nog niet in gebruik zijn genomen.
 • Nieuw bij de SDE++: de opbrengst van GVO’s is onderdeel geworden van het correctiebedrag voor netlevering.
 • Verplichte bijlagen:
  • Haalbaarheidsstudie (categorie Zon-PV tot 1 MW uitgezonderd).
  • Vergunningen (alle benodigde vergunningen moeten zijn afgegeven ten tijde van de SDE-aanvraag en worden bijgevoegd).
  • Toestemming van de locatie-eigenaar (indien van toepassing).
  • Transportindicatie in het geval van een elektriciteitsproducent.

Aanvullende voorwaarden Zon-PV 15 kWp tot 1 MWp

 • Een grootverbruiksaansluiting van groter dan 3 x 80 ampère
 • Installaties tot 1 MWp worden binnen 1,5 jaar in gebruik genomen.

We schreven eerder al over de aandachtspunten bij een aanvraag via de nieuwe SDE++.

SDE++ subsidie aanvragen?

Wil je weten in welke fase en onder welke voorwaarden je het beste SDE-subsidie kunt aanvragen? Onze subsidieadviseurs hebben veel ervaring met SDE-aanvragen. Neem vrijblijvend contact met ze op via 038 – 853 13 85 (Zwolle) of 053 – 434 85 12 (Enschede) of gebruik ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Wouter

Ook interessant