Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Smals Bouwgrondstoffen B.V. heeft de afgelopen jaren diverse stappen gezet om de zandveredelingsinstallatie Vierlingsbeek te verduurzamen. De zandveredelingsinstallatie bestaat uit drie grote zandverwerkingspontons, waar diverse zandstromen worden gewassen, ontwaterd en geclassificeerd.

VEKI-subsidie draagt bij aan verduurzaming

In 2021 heeft Subvention Smals geholpen bij de subsidieaanvraag voor het elektrificeren van de zandveredelingsinstallatie. Bij dit project heeft Smals een grote stap gezet door het elimineren van fossiele brandstoffen en het volledige proces te elektrificeren. Daarnaast is een slag in de efficiency gemaakt door het proces optimaal in te richten. Deze aanpassingen hebben ertoe geleid dat er 1.980 ton CO₂ op jaarbasis wordt bespaard.

Vorig jaar gaf Smals dit project een vervolg door beide ontwateringszeven in de installatie te vervangen door energiezuinige ontwateringswielen. Het zeven van zandstromen is een gangbare techniek. Overtollig water en vuil wordt kundig gescheiden van de zandstromen, om een schone fractie te krijgen, die vervolgens geclassificeerd kan worden. De techniek werkt goed, maar is ook energie-intensief. Daarom heeft Smals besloten om deze zeven te vervangen voor ontwateringswielen.

Ontwateringswielen zijn inmiddels ook een bewezen techniek voor het ontwateren van zandstromen. De investering is groot: naast de aanschafkosten van de ontwateringswielen moeten er ook grote aanpassingen worden gedaan aan overige aspecten van de veredelingsinstallatie waardoor een deel van het proces opnieuw ingericht moet worden. De VEKI-subsidie draagt hier aan bij!

Blauwdruk voor andere installaties

Met dit project wil Smals een blauwdruk ontwikkelen om haar eigen vloot aan pontons en andere drijvende installaties te verduurzamen. Een direct lokaal positief resultaat is dat er geen fossiele brandstof verbranding en uitstoot meer plaatsvindt in de natuurrijke gebieden waarin Smals Bouwgrondstoffen B.V. haar werkzaamheden uitvoert.

Over het bedrijf

Koninklijke Smals is een familiebedrijf dat al 138 jaar bestaat (1885). Baggeren voor bouwgrondstoffen, verbetering van waterwegen, terugdringen van waterrisico’s en natuurherstel vormen het hart van de onderneming. Smals bestaat uit diverse entiteiten, waaronder Smals Bouwgrondstoffen. Smals Bouwgrondstoffen heeft meerdere zandveredelingsinstallaties, waaronder Vierlingsbeek en twee in Wippingen en in Hoogstede. De werkzaamheden van Smals vinden altijd plaats in natuurrijke gebieden, waar het behoudt van biodiversiteit, een aangename leefomgeving voor omwonenden en de uitstoot van broeikasgassen een grote rol speelt. Dat Smals rekening houdt met deze maatschappelijke uitdagingen, blijkt uit haar slogan: Natuurlijk Smals. Wij zijn blij om te zien dat er ook daad bij woord wordt gevoegd!

Benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor jouw project?

De subsidieadviseurs van Subvention zijn expert op het gebied van subsidies voor grote investeringen in de industrie. Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw project? Neem contact op met Noël Verberg via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van het contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Noël

Ook interessant