Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

18 december 2020, 12:20Aangepast 13 januari 2021, 13:42

De Energielijst 2021 is gepubliceerd. Binnen vrijwel alle categorieën zijn nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd of gewijzigd die in 2021 in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). We zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij. De EIA richt zich naast energiebesparing ook steeds meer op energietransitie en CO2-reducerende maatregelen.

Het aftrekpercentage wijkt ten opzichte van 2020 af. In 2021 is het aftrekpercentage 45,5% over de investeringen uit de Energielijst 2021. Het netto fiscale subsidievoordeel bij 25% vennootschapsbelasting bedraagt hierbij 11,375%.

De belangrijkste punten van de Energielijst 2021 samengevat

Gebouwde omgeving

 • De subsidiemogelijkheden voor energieprestatieverbetering van bestaande utiliteitsgebouwen met een EPA-U maatwerkadvies volgens ISSO 75.2 blijven. De voorwaarden zijn deels gewijzigd:
  • Minimale sprong van drie labels.
  • Minimaal label B na verduurzaming.
  • Op basis van de bestaande systematiek en niet op basis van de NTA8800.
  • Maximale investeringsbedrag is op basis van gebruiksoppervlak (GO) in plaats van brutovloeroppervlak (BVO).
 • Aangescherpte eisen voor ledverlichting in bestaande bouw (het advies is om nog in 2020 opdracht te verstrekken). Dezelfde eisen gelden voor nieuwbouw.
  • De verhouding tussen lumen en Watt is komen te vervallen.
  • De armaturen moeten aan een levensduurcriteria voldoen.
  • Ledbuizen zijn komen te vervallen.
 • Energiebesparende lichtbesturingscomponenten voorzien van (draadloze) communicatie met de leddrives vallen onder besparing bij verlichtingssystemen.
 • Differentiatie aangebracht op basis van het nominaal thermisch vermogen en SCOP van een lucht/lucht warmtepomp.
 • Energiezuinige legionellabestrijding in warmtapwatervoorzieningen met circulatie is toegevoegd aan de Energielijst.
 • Een aantal technieken is komen te vervallen (het advies is om nog in 2020 opdracht te verstrekken):
  • Alle ab- of adsorptiewarmtepompen met een regenerator aangedreven door afvalwarmte of duurzame warmte.
  • Direct gasgestook condenserende warmwaterdoorstroomtoestel.
  • Direct gasgestookte condenserende boiler.
 • Voor verschillende codes zijn de verwijzingen naar de NEN-normeringen geactualiseerd en zijn de omschrijvingen vereenvoudigd.

Processing

 • Voor transkritische koel- en/of vriesinstallaties en de energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie is een maximum investeringsbedrag voor de gehele installatie opgenomen.
 • Een aantal technieken is komen te vervallen (het advies is om nog in 2020 opdracht te verstrekken):
  • Warmteterugwinning op koelinstallatie.
  • Direct gasgestookte condenserende boiler.
  • Condensatoren.

Duurzame energie

 • De netaansluiting voor SDE-projecten voor zonnevelden wordt niet langer opgenomen in de Energielijst.
 • Grondwarmtewisselaars, WKO-systemen en biomassaketels tot 500 kW blijven subsidiabel.

Energietransitie en CO2-emissiereductie

 • De omschrijving voor CO2-afvang voor permanente opslag (CCS) is uitgebreid waardoor opslag in lege aardgasvelden ook in aanmerking komt voor EIA.
 • Waterstof gestookte warmtekrachtinstallatie zijn subsidiabel.

De omschrijving voor het reduceren van CO2-emissie bij bestaande bedrijven is uitgebreid met de reductie van scope 2 emissie. Daarnaast is er ter verduidelijking toegevoegd dat deze omschrijving betrekking heeft op de gehele bedrijfsinrichting.

Generieke MIA-codes

Voor de hoofdstukken A (gebouwde omgeving), B (processen) en C (transportmiddelen) van de Energielijst is de eis voor investeringen onder de generieke codes gewijzigd. Vanaf 2021 wordt gekeken naar de terugverdientijd van de investering in plaats van naar de energiebesparing per geïnvesteerde euro. Dit zorgt voor een betere aansluiting bij andere regelingen.

Energie-investeringsaftrek aanvragen volgens de nieuwe Energielijst in 2021?

Wil jij weten wat de wijzigingen voor jou betekenen of welke nieuwe mogelijkheden de Energielijst 2021 biedt? Neem dan contact op met Subvention Enschede via 053 – 434 85 12 of Subvention Zwolle via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van het contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Thijs

Ook interessant