Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

De familie Jochemsen heeft tussen twee bestaande stallen voor jongvee en melkvee een nieuwe stal gebouwd, waardoor één grote stal is ontstaan. In de stal worden 170 melkkoeien gehuisvest. De stal is gebouwd conform de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Het resultaat is een moderne energiebesparende stal met een lagere milieubelasting en zorgt voor een beter welzijn van de koe. De Maatlat geeft daarnaast recht op fiscaal voordeel met de MIA en Vamil.

Duurzame melkveestal met weidegang

De melkveestal is uitgevoerd met een emissiearme HCI Easyfix-vloer, die zorgt voor een forse reductie van ammoniakuitstoot. In de stal zijn drie Lely melkrobots, een mestrobot en een voeraanschuifrobot aanwezig. Verder is de stal uitgevoerd met diepstrooiselboxen, ledverlichting, zonnepanelen en voorzien van lichtstraten en lichtplaten die voor veel daglicht in de stal zorgen.

Door te bouwen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij voldoet de stal dan ook aan alle duurzaamheidseisen op thema’s als:

  • Ammoniakemissie
  • Dierenwelzijn
  • Diergezondheid
  • Klimaat
  • Fijnstof
  • Bedrijf en omgeving
  • Brandveiligheid

MDV biedt fiscaal voordeel met Milieu-investeringsaftrek en Vamil

Stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij komen in aanmerking voor fiscale subsidie in twee delen. Om te beginnen mag de stal voor 75% willekeurig worden afgeschreven. Daarnaast geldt een Milieu-investeringsaftrek tot 27% (36% voor melkveestallen met weidegang) van de investering.

Benieuwd naar jouw subsidiemogelijkheden?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze subsidiespecialisten Agrarisch Martijn Drent, Wilco Ruitenberg of Marco Laarman om de mogelijkheden voor jouw bedrijf te bespreken. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van het contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Wilco

Ook interessant