Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

3 mei 2019, 08:39Aangepast 2 augustus 2019, 08:48

Bouw- en investeringssubsidies stimuleren ondernemers al jaren duurzamere keuzes te maken. Deze investeringen dragen bij aan klimaatdoelen door het verminderen van het verbruik van energie en grondstoffen. Het streven naar een circulaire economie gaat nog een stap verder. Voor circulaire gebouwen en processen die bijdragen aan recycling zijn er in 2019 interessante subsidiemogelijkheden. Bernhard Scholing, directeur van Subvention, deelt in dit artikel zijn ervaring over de transitie van duurzaam naar circulair.

Definitie van duurzaamheid verschuift naar een integrale benadering

Subsidieregelingen richten zich steeds meer op een integrale benadering van duurzaamheid. Waar duurzaamheid eerder vaak ging om besparing van energie en grondstoffen, gaat het tegenwoordig meer en meer om het complete plaatje van milieu-impact.

De integralere benadering zien we terug in bijvoorbeeld een sterkere focus op het materiaalgebruik bij (ver)bouw. In de industrie richten subsidieregelingen zich meer op hergebruik in plaats verbruik van grondstoffen.

Subsidiemogelijkheden vanuit circulaire ambities

Subsidies zoals de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE), Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en de Milieu- en Energie-investeringsaftrek (MIA/EIA) richten zich op duurzamere keuzes.

We zien dat, naast de bekende stimulering van energie- en milieubesparing, de focus van subsidiëring verschuift naar een circulaire economie. De uitgangspunten en doelstellingen achter subsidies veranderen en dat biedt nieuwe subsidiemogelijkheden voor gebouwen en productiemethodes.

Welke subsidies zijn er voor circulaire gebouwen?

De nieuwe codes in 2019 voor circulaire gebouwen zijn voorbeelden van concrete subsidiemogelijkheden. Een pand dat gebouwd wordt volgens de ‘circulaire spelregels’ kan rekenen op een netto subsidie van meer dan € 100 per vierkante meter.

Alle componenten van een gebouw hebben een bepaalde milieu-impact. Deze materialen worden momenteel opnieuw gewogen en we verwachten vanaf juli de nieuwe Nationale Milieudatabase 3.0. Het vergt meerkosten om een pand te laten voldoen maar door tijdig zaken goed te organiseren, verwacht ik zeker haalbare projecten.

Welke subsidies zijn er voor circulaire processen?

Ook in de industrie zijn subsidies vooral gericht op circulaire grondstofstromen. Zo zijn er fiscale subsidies voor onder andere het terugbrengen van afval tot een grondstof, het verwerken van betongranulaat en asfaltrecyclaat en afvalinzamelapparatuur die leidt tot meer of zuiverdere monostromen.

Van energieproductie als doel naar energietransitie

Bij de SDE+-regeling verschuift de lineaire benadering van subsidie per opgewekte kWh duurzame energie naar CO2-reductie als hoger doel. Een SDE+ die streeft naar energietransitie in plaats van energieproductie is het resultaat.

‘Maar zo doen we het altijd al’

Ik ben blij te merken dat steeds meer ondernemers niet alleen rekenen in terugverdientijd maar ook kijken naar de meerwaarde van circulariteit. Vastgoedondernemers zien de meerwaarde van gebouwen en waardevastheid richting de toekomst.

Bedrijven in de industrie zien steeds vaker de noodzaak en een kans in het produceren met een circulaire insteek. Het verwerken van bouwafval tot betongranulaat en betonzand bijvoorbeeld, vermindert bouwafval en levert het bedrijf geld op voor de gewonnen grondstoffen.

Hou op met die verjaardagspraat: ‘in het kleine Nederland kunnen we het verschil niet maken’. Begin gewoon!

Ondernemers die de gebaande paden blijven volgen, zijn er ook. Ik ben ervan overtuigd dat als je je huidige proces niet ter discussie durft te stellen, je het uiteindelijk niet redt. Iets doen omdat het altijd al zo gebeurde, is een slechte beweegreden. De markt en de maatschappij veranderen, beter speel je daar op in.

Hou op met die verjaardagspraat: ‘in het kleine Nederland kunnen we het verschil niet maken’. Begin gewoon! Circulariteit brengt ons nieuw werk, schonere en stillere steden en comfortabeler wonen. De industrie kan vooroplopen. Dat is goed voor kennisontwikkeling, export en de economie én de maatschappij in het algemeen.

Ondernemers die een circulaire economie als kans zien, komen verder dan degenen die handelen zoals ze het altijd deden. Durf voorop te lopen!

We hoeven niet het braafste kindje van de klas te zijn, maar wél de slimste.

Zelf met subsidie aan circulariteit werken?

Ben of wil jij zelf aan de slag met circulair ondernemen? Neem eens contact met mij op, dan bespreken we de mogelijkheden voor subsidies! Je kunt mij bereiken via 038 – 853 13 85.

Bernhard Scholing, directeur Subvention

Bernhard Scholing

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Bernhard

Ook interessant