Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

1 november 2021, 15:19Aangepast 28 april 2023, 15:35

In aanloop naar projecten gericht op softwareontwikkeling, R&D en innovatie in 2022 zijn enkele belangrijke wijzigingen voor de WBSO van toepassing. Subsidiespecialist Freerk Jan Hoekstra zette de aandachtspunten voor de WBSO in 2022 op een rij. Zo worden de percentages vanaf 2022 verlaagd en verandert er het nodige in het aanvraagproces.

Percentages 2022

Voor 2022 zijn de WBSO-percentages weer terug bij het niveau van 2020. In 2021 werd het percentage van de eerste schijf verhoogd van 32% naar 40%, maar omdat de R&D-werkzaamheden in 2021 op een goed niveau bleven, is vanwege budgettechnische redenen het percentage van de eerste schijf voor 2022 weer teruggezet naar 32%. Zie ook de onderstaande percentages en tarieven.

  • Tarief 1eschijf: 32%
  • Tarief 1eschijf starters: 40%
  • Grens 1eschijf S&O-(loon)kosten: € 350.000
  • Tarief 2eschijf: 16%

WBSO voor zelfstandigen

Voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast extra aftrek.

  • S&O-aftrekpost zelfstandigen: € 13.360
  • S&O-aftrekpost starters: € 20.044

Omschrijving kosten en uitgaven belangrijk

Wanneer een aanvrager ervoor kiest om naast uren ook kosten en uitgaven op te voeren, ondersteunend en benodigd voor de WBSO-projecten, is in de aanvraag een duidelijke omschrijving nodig. Alleen die kosten en uitgaven die genoemd zijn in een aanvraag zijn subsidiabel. De RVO let er bij controles strikt op of achteraf gedeclareerde kosten en uitgaven ook van tevoren zijn opgenomen in een aanvraag. Het is dus raadzaam alle begrote kosten en uitgaven te benoemen in een aanvraag. De RVO zal dit punt vanaf 2022 bij af te geven beschikkingen benadrukken.

Overlappen aanvraagperiodes mogelijk vanaf 2022

Vanaf 2022 is het toegestaan, wanneer meer dan één WBSO-aanvraag wordt ingediend, de periodes waarop de WBSO-aanvragen betrekking hebben elkaar kunnen overlappen. De wijziging van de systematiek staat toe dat een ondernemer vanaf 1 januari 2022 steeds een nieuwe WBSO-aanvraag kan indienen die de eerstvolgende kalendermaand start. Dat geldt ook als die kalendermaand reeds in een eerdere aanvraag en afgegeven beschikking is opgenomen. Wel mogen, net als vorig jaar, maximaal 4 aanvragen per kalenderjaar worden ingediend. De belangrijkste reden voor het mogen overlappen van aanvragen is dat een aanvrager beter en vooral sneller kan inspelen op nieuwe WBSO-projecten en extra verwachte uren, kosten of uitgaven voor reeds toegekende WBSO-projecten eerder kan opvoeren.

Sneller verrekenen S&O-afdrachtvermindering vanaf 2022

Verder wordt de verrekening van de S&O-afdrachtvermindering in 2022 meer flexibel. Vanaf 2022 is het toegestaan dat een aanvrager voor elk aangiftetijdvak waarop een S&O-verklaring (WBSO-beschikking) betrekking heeft, een door hemzelf te bepalen deel van het aan hem toegekende bedrag aan S&O-afdrachtvermindering in mindering kan brengen. Dit is gemaximaliseerd op de door hem in dat aangiftetijdvak verschuldigde loonheffing. Dit geeft een aanvrager meer flexibiliteit en hierdoor kan de S&O-afdrachtvermindering ook sneller worden verrekend. In de door de RVO af te geven S&O-verklaringen wordt dit nader toegelicht.

Nieuwe portaal en ketenmachtiging

WBSO-aanvragen moeten vanaf 2022 via het nieuwe portaal van de RVO worden ingediend. Via een afgegeven ketenmachtiging kan ik ‘handelen namens’ aanvragers. Voor jullie als aanvrager verandert er verder niets. Ik deel de aanvragen en de beschikkingen op gelijk wijze met je zodat je ook voor 2022 weer goed op de hoogte bent van de status van een ingediende aanvraag.

Deadline aanvragen 2022

De deadline voor het indienen van aanvragen met startmaand januari 2022 wordt 20 december 2021. Het streven is om de eerste aanvraag uiterlijk 30 november te hebben ingediend. Het voordeel hiervan is dat een beschikking door de RVO vroegtijdig zal worden afgegeven en het loonbelastingvoordeel hoogstwaarschijnlijk direct in de eerste maanden al kan worden benut.

WBSO 2022 aanvragen?

Wil je in 2022 (weer) WBSO aanvragen? Neem dan contact op met Freerk Jan via 06 – 16 47 67 18, Kaj Kruize via 06 – 82 47 36 39 of jouw eigen subsidieadviseur. Je kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Kaj

Ook interessant