Subvention, subsidie advies

Duurzame energie

Vandaag werken aan overmorgen

Home > Specialismen > Duurzame energie
De Nederlandse overheid heeft de doelstelling om in 2050 te komen tot een geheel duurzame energievoorziening. Deze ambitie vraagt een inspanning van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Om deze doelstelling te realiseren worden er subsidies verstrekt door verschillende Ministeries, Overheidsinstanties, Provincies en de Europese Unie.
lees meer

De Nederlandse overheid heeft de doelstelling om in 2050 te komen tot een geheel duurzame energievoorziening. Deze ambitie vraagt een inspanning van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Om deze doelstelling te realiseren worden er subsidies verstrekt door verschillende Ministeries, Overheidsinstanties, Provincies en de Europese Unie.

 

De afgelopen jaren hebben wij al uitgebreide ervaring opgedaan met energieprojecten op diverse terreinen. Voor een breed scala aan projecten hebben we de subsidietrajecten verzorgd, onder andere op het gebied van wind- en zonne-energie, energiebesparing, biomassavergisting en -verbranding.

 

De projecten variëren van relatief eenvoudige investeringen tot complexe ontwikkeling en bouw van bio-energie centrales. Bij een project combineren we technisch en juridisch inzicht, bedrijfseconomische kennis en planmatige aanpak.

 

Subsidies zijn van cruciaal belang voor het slagen ven een Duurzaam Energie project. Voor energieprojecten is een breed pakket aan subsidies en andere (financiële) voordelen beschikbaar:

 

Het gaat hierbij om:

 • Investeringssubsidies
 • Groenfinanciering en kredieten
 • Exploitatiesubsidies
 • Fiscale voordelen
 • Haalbaarheid, samenwerking, onderzoek en ontwikkeling

Als geen ander weten wij voor elk project de meest optimale combinatie van subsidies en andere voordelen te benutten. Het "stapelen" van subsidies is echter aan een aantal (Europese) voorwaarden gebonden en is afhankelijk van de projectomstandigheden.

 

Bij een project maken onze adviseurs voor u een subsidie-analyse. Vervolgens loodsen wij uw project door de verschillende aanvraagtrajecten, tussenrapportages, projectadministratie en financiële afhandeling. Ook begeleiden wij u bij het voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de subsidieverlening.

 

Op deze wijze begeleidt Subvention BV met maximale inzet uw project van begin tot einde, met een maximaal subsidieresultaat!

minder tekst

Nieuws

in Duurzame energie
20151118-Thijs-Vaneker-LR.jpg
Thijs

Vooruitdenken: SDE+ najaarsronde 2018

05 apr 2018 - Afgelopen drie weken was de voorjaarsronde van de SDE+ 2018 geopend. De welbekende subsidieregeling voor de productie van duurzame energie.
20151118-Wilco-Ruitenberg-LR.jpg
Wilco

Hernieuwbare energie produceren met de SDE+ 2018

01 feb 2018 - De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon door het verschil tussen de kostprijs en de grijze stroom of gasprijs te subsidiëren over een periode van 12 of 15 jaar.
Peter-Oude-Engberink.jpg
Peter

Investeren in Zon-PV met de SDE+ 2018

01 feb 2018 - De SDE+ 2018 is voor verschillende categorieën opengesteld. Maar Zon-PV blijkt ieder jaar een populaire categorie te zijn. Bent u van plan te investeren in Zon-PV?
20151118-Thijs-Vaneker-LR.jpg
Thijs

EIA en MIA 2018 zijn gepubliceerd

29 dec 2017 - Elk jaar worden aan het eind van december twee nieuwe regelingen voor het nieuwe jaar gepubliceerd: de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Met de regelingen wil de overheid het bedrijfsleven stimuleren om te investeren in energiebesparing, duurzame energie en milieuvriendelijke technieken. De EIA en MIA 2018 zijn donderdag 28 december gepubliceerd. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet.
20151118-Bernhard-Scholing-LR.jpg
Bernhard

Nieuwe categorie binnen SDE+ dankzij inspanningen Subvention

08 dec 2017 - Woensdag 6 december werd bekendgemaakt dat de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+ regeling) opnieuw is opengesteld. Dankzij de inspanningen van Subvention en de constructieve samenwerking met diverse partijen is er een nieuwe categorie in de regeling opgenomen.
20151118-Bob-van-Dijk-LR.jpg
Bob

Voorjaarsopenstelling SDE+ 2018 gepubliceerd

06 dec 2017 - Ook in 2018 stimuleert de overheid uw investeringen in duurzame energieproductie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt voor de SDE+ een totaalbudget beschikbaar van € 12 miljard. De openstelling van de eerste ronde start op dinsdag 13 maart 2018.
20151118-Wilco-Ruitenberg-LR.jpg
Wilco

Aanmelddata tweede openstelling SDE+ bekendgemaakt

18 aug 2017 - Wilt u gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie? In dit artikel leest u de bekendgemaakte aanmelddata voor de tweede openstelling van de SDE+.
20151118-Frederique-Lotgerink-LR-1.jpg
Frederique

Tweede openstelling subsidieregeling Duurzame Energieopwekking en Energiebesparing

25 jul 2017 - Gaat u investeren in duurzame energie en energiebesparing in Overijssel? Maak gebruik van de vernieuwde regeling: Hernieuwbare Energie en Energiebesparing. De tweede openstelling gaat per 1 augustus 2017 in. Behalve de naam zijn ook de voorwaarden deels gewijzigd.
20151118-Wilco-Ruitenberg-LR.jpg
Wilco

Provincie Zuid Holland stelt subsidie open: Asbest eraf? Zon erop!

11 jul 2017 - Wilt u uw asbestdak vervangen door zonnepanelen? Dan komt u nu in aanmerking voor subsidie. Provincie Zuid Holland heeft de subsidieregeling 'Asbest eraf? Zon erop!' opengesteld voor het jaar 2017.
20151118-Wilco-Ruitenberg-LR.jpg
Wilco

Tweede openstelling SDE+: gewijzigde voorwaarden zonnepanelen

05 jul 2017 - De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van hernieuwbare energie. Voor de aankomende openstellingsronde zijn enkele wijzigingen doorgevoerd, met name met betrekking tot zonnepanelen.

Recente projecten

in Duurzame energie

Kleinschalige mestvergisting op boerderijschaal

Maatschap Oude Lansink een melkveebedrijf te Fleringen en HoSt B.V. uit Hengelo zijn voornemens om voor gezamenlijk rekening een kleinschalige prefab mestvergistingsinstallatie te realiseren.

Door innovatie hogere opbrengst biogasinstallatie Stadskanaal

Plantpower
Plantpower Stadskanaal ontwikkelt een biogasinstallatie met een hogere opbrengst door het toepassen van de innovatieve ZeaGas installatie.

Subsidie biomassaverbrandingsinstallatie vleeskuikenbedrijf

Mawera-Kachel-Salomons.jpg
Om de continuïteit van de onderneming te kunnen waarborgen, het gasverbruik te reduceren en de emissie van fijnstof en ammoniak te beperken, heeft Mts Salomons in 2010 een biomassaverbrandingsinstallatie in gebruik genomen.

Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) 2013 van start gegaan

ZonnepanelenSubvention.jpg
Meer dan 100 projecten voor zonne-energie, 3 windmolenparken, 18 vergistinginstallaties, 25 biomassaketels en 12 duurzame warmte projecten. Dat is het resultaat van de eerste dag waarop ondernemers aanspraak kunnen maken op de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) 2013 van het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Snipperhout BV benut regionale biomassa door mobiele verbrandingsinstallatie

Snipperhout-project.jpg
Snipperhout BV en Quercus Boomverzorging heeft samen met Unica installatietechniek een mobiele verbrandingsinstallatie ontwikkeld.

Landbouwbedrijf benut restwarmte door ORC installatie

kloosterman.jpg
Sinds 2006 beschikt Landbouwbedrijf Kloosterman uit Nieuweroord over een biogasinstallatie.
 • Windenergie
 • Zonne-energie
 • Biomassavergisting, -verbranding of -vergassing
 • Biobrandstoffen, pyrolyse
 • Warmtekrachtkoppelingen (WKK's)
 • Duurzame (rest)warmte en koude
 • Aardwarmte en geothermie

Referenties

in "Duurzame energie"

Contactpersonen

in "Duurzame energie"

Niek Gillis

20151118-Niek-Gillis-LR.jpg Locatie: Zwolle
Bellen: 038 - 853 13 85
Email Niek