Subvention, subsidie advies
MVO

MVO

Subvention Groep kiest voor duurzaam! Lees verder
20151118-Jeroen-Veenhuizen-LR.jpg
Jeroen

ICT-projecten binnen WBSO steeds strenger beoordeeld

05 jan 2018 - De afgelopen jaren zijn ICT-projecten binnen de WBSO steeds strenger beoordeeld, onder andere op basis van ‘de stand van de technologie’. Wat is het effect daarvan voor u als aanvrager van de WBSO?
20151118-Jan-van-den-Heuvel-LR.jpg
Jan

Kansen voor agrarische sector door EIA 2018

05 jan 2018 - Wilt u komend jaar investeren in uw bedrijf? Met de Energie Investeringsaftrek (EIA) liggen er in 2018 interessante kansen. De EIA biedt u als ondernemer een fiscaal voordeel als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen. In 2018 is dat een extra aftrekpost van 54,5% over het subsidiabele bedrag van uw investering.
20151118-Wilco-Ruitenberg-LR.jpg
Wilco

Kansen voor agrarische sector door MIA 2018

05 jan 2018 - Kiest u in 2018 voor milieuvriendelijke investeringen in uw bedrijf, dan liggen er interessante kansen. Met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) komt u wellicht in aanmerking voor fiscaal voordeel. De regelingen zijn eind december gepubliceerd en de percentages ten opzichte van 2017 zijn onveranderd.
20151118-Marco-Laarman-LR.jpg
Marco

Fiscaal voordeel bij investering in duurzame stallen

05 jan 2018 - In 2018 is voor het investeren in duurzame stallen opnieuw fiscale subsidie mogelijk. Om in aanmerking te komen, moet u echter voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Per 1 januari 2018 geldt een nieuwe versie van de maatlat en die is geldig voor de komende twee jaar.
20151118-Wilco-Ruitenberg-LR.jpg
Wilco

Fiscaal voordeel bij emissiearm erf

05 jan 2018 - Investeert u dit jaar in een emissiearm erf, dan komt u in aanmerking voor fiscaal voordeel. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is het doel gesteld dat er in 2027 nul emissie is naar het oppervlaktewater. Boerenerven spelen daar een belangrijke rol in en de overheid wil daarom de investeringen in integraal emissiearmere erven stimuleren.
20151118-Thijs-Vaneker-LR.jpg
Thijs

EIA en MIA 2018 zijn gepubliceerd

29 dec 2017 - Elk jaar worden aan het eind van december twee nieuwe regelingen voor het nieuwe jaar gepubliceerd: de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Met de regelingen wil de overheid het bedrijfsleven stimuleren om te investeren in energiebesparing, duurzame energie en milieuvriendelijke technieken. De EIA en MIA 2018 zijn donderdag 28 december gepubliceerd. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet.
Optimaal gebruik van subsidies maakt versnelde verduurzaming mogelijk

Optimaal gebruik van subsidies maakt versnelde verduurzaming mogelijk

19 dec 2017 - Meer nieuwbouw, voldoende betaalbare huurwoningen en snellere verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Dit zijn enkele ambitieuze speerpunten uit het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Hoewel woningcorporaties in Nederland een achterstand hebben op de verduurzaming en de afspraken uit het Energieakkoord, gaan de investeringen in deze verduurzamingsslag steeds sneller, onder andere dankzij optimaal gebruik van subsidies.
20151118-Bernhard-Scholing-LR.jpg
Bernhard

Nieuwe categorie binnen SDE+ dankzij inspanningen Subvention

08 dec 2017 - Woensdag 6 december werd bekendgemaakt dat de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+ regeling) opnieuw is opengesteld. Dankzij de inspanningen van Subvention en de constructieve samenwerking met diverse partijen is er een nieuwe categorie in de regeling opgenomen.
20151118-Bob-van-Dijk-LR.jpg
Bob

Voorjaarsopenstelling SDE+ 2018 gepubliceerd

06 dec 2017 - Ook in 2018 stimuleert de overheid uw investeringen in duurzame energieproductie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt voor de SDE+ een totaalbudget beschikbaar van € 12 miljard. De openstelling van de eerste ronde start op dinsdag 13 maart 2018.
20151118-Thijs-Vaneker-LR.jpg
Thijs

Duurzaamheid wordt dubbel beloond: Van der Valk gaat voor BREEAM Excellent

29 nov 2017 - Bij nieuwbouw van hotels wordt steeds vaker gekozen voor realisatie volgens een zogenaamd duurzaam gebouwkeurmerk. Dat is een keuze die ook financiële voordelen met zich meebrengt in de vorm van fiscale subsidies en goedkopere financieringsvormen. De nieuwe hotelontwikkeling van Van der Valk in Tilburg is daarvan een goed voorbeeld.
1 2

Benut u al uw subsidiekansen?

Behaal het maximale resultaat bij uw subsidieaanvraag. Subsidieadviesbureau Subvention begeleidt u graag bij uw subsidievraagstukken. Door gedegen advies krijgt u concrete kansen en werkt u efficiënt naar het gewenste resultaat toe. Subvention begeleidt u graag!

Agenda

Neem contact met ons op

Email ons: info@subvention.nl
Enschede:
053 - 434 8512
meer details
Gouda:
0182 - 541 488
meer details
Zwolle:
038 - 853 1385
meer details
Blijf op de hoogte met de Subvention nieuwsbrief
schrijf u nu in